XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo człowieka a prawda

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach po raz kolejny organizowało w dniach 7-8 września br. wspólnie z Drohiczyńskim Towarzystwem Naukowym, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Katolickim Uniwersytetem w Rużomberku i Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie XVIII Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Bezpieczeństwo człowieka a prawda”.

Tematyka konferencji, tak jak i cały jej cykl, dotyczyła różnych aspektów bezpieczeństwa człowieka. Uroczystego  otwarcia konferencji dokonali: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego), Pan Jarosław Zaroń (Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), J.E. ks. bp dr Piotr Sawczuk (Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej), J.E. ks. bp dr Antoni Dydycz (Biskup Senior), J.E. ks. bp prof. Tadeusz Pikus (Biskup Senior), J.M. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Drohiczynie),dr hab. Anna Klim-Klimaszewska (Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

Sesji plenarnej, podczas której wręczone były Medale im. Papieża Jana Pawła II, przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.  Medale te są przyznawane przez kapitułę złożoną z członków Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego wyjątkowym osobom, za realizację wartości, które wynikają
z wielokulturowej tradycji. W bieżącym roku ww. Medal otrzymał Pan Mirosław Krusiewicz, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz ks. prof. dr hab. Józef Bielak, rektor Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja).  
Przed wręczeniem nagród odczytane zostały Laudacje dotyczące nagrodzonych. Mirosław Krusiewicz został przedstawiony jako zasłużony nauczyciel, dyrektor szkoły (20 lat sprawowania funkcji)
i samorządowiec z 30-letnim okresem pełnienia funkcji radnego. Zostały podkreślone jego zasługi jako popularyzatora sportu i zaangażowanie w realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych na Mazowszu. Drugi laureat tegorocznej edycji Nagrody ks. prof. dr hab. Józef Bielak to duchowny i naukowiec niezwykle zasłużony dla rozwoju edukacji w Słowacji i kultywowania wielokulturowej tradycji. Ceremonii wręczenia Medali dokonał Biskup Drohiczyński dr Piotr Sawczuk oraz Biskupi seniorzy: prof. dr hab. Tadeusz Pikus i dr Antoni Dydycz. W dalszej części obrad plenarnych dyskutowano na temat prawdy w edukacji, filozofii i teologii.

Kolejny dzień konferencji, to obrany w pięciu sekcjach: edukacyjnej, bezpieczeństwa, filozoficznej, politologiczno-socjologicznej i teologicznej. Wyjątkowość miejsca Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie nad Bugiem sprawiła, że konferencja upłynęła wszystkim uczestnikom, przedstawicielom środowisk oświatowych i naukowych z kilku krajów i miłej i niezwykle twórczej atmosferze. Podsumowując dwudniowe obrady ustalono wstępną tematykę kolejnej, dziewiętnastej już konferencji.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content