Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

Rekrutacja do udziału w projekcie grantowym Zdolni zdalnie
dokumenty informacyjne i rekrutacyjne

 

Co należy zrobić, aby zgłosić się do naszego projektu grantowego Zdolni zdalnie?

  1. Sprawdź, czy spełniasz wymagania dotyczące ADRESATÓW:
    Adresaci – uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być:
    nauczyciele/nauczycielki przedszkoli i szkół publicznych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej.(Realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniach Ministra Edukacji i Nauki.)
  2. Zapoznaj się z [Regulaminem zasad udziału i rekrutacji do projektu grantowego Zdolni zdalnie – edukacja zdalna w przedszkolach i szkołach]
  3. A teraz… wypełnij wymagane dokumenty z poniższej tabeli.
1.Formularz zgłoszenia się uczestnika/uczestniczki do udziału w projekcie grantowym Zdolni Zdalnie.[formularz elektroniczny]
2.Oświadczenie uczestnika/uczestniczki dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach udziału w projekcie grantowym Zdolni Zdalnie.[pobierz  .docx]  
[pobierz .pdf]
3.Deklaracja uczestnika/uczestniczki projektu grantowego Zdolni zdalnie dotycząca znajomości zasad udziału w projekcie[pobierz  .docx]
[pobierz .pdf]
4.Kwestionariusz kompetencji cyfrowych uczestnika/-czki projektu grantowego Zdolni zdalnie[formularz elektroniczny]

PAMIĘTAJ:

  • Formularz z pkt. 1 – wypełniasz tylko w formie elektronicznej, a po wypełnieniu otrzymasz go na maila w formacie PDF – wtedy drukujesz i podpisujesz
  • Oświadczenie i Deklarację z pkt. 2 i 3 – pobierasz, drukujesz i podpisujesz
  • Kwestionariusz z pkt. 4 – wypełniasz tylko elektronicznie po kliknięciu na link

4. To już koniec… teraz tylko dokumenty z pkt.1,2 i 3 – wydrukowane i podpisane wysyłasz w wersji papierowej na adres:

MSCDN Wydział w Warszawie,
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa,
z dopiskiem Projekt grantowy Zdolni zdalnie

WAŻNE:
O zakwalifikowaniu się do udziału w poszczególnych grupach przedmiotowych uczestnicy/ uczestniczki zostaną powiadomieni/powiadomione osobnym mailem.
Dalsze informacje organizacyjne, związane z realizacją szkoleń i działań konsultacyjno-doradczych zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom/uczestniczkom najpóźniej na tydzień przed planowanymi terminami szkoleń.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content