Wspólny świat dzieci i dorosłych – wartości i możliwości

     11 maja 2022 w MSCDN Wydział w Siedlcach odbyła się konferencja „Wspólny świat dzieci i dorosłych – wartości i możliwości”, która została zorganizowana we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach. Wzięło w niej udział 139 uczestników.

     Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania uczniów z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w życiu szkolnym, rodzinnym i społecznym, dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat praw dziecka  oraz pokonywania barier komunikacyjnych szkoła-dziecko-dom.

     Przybyłych gości powitała Pani Grażyna Sobiczewska, Kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach. Wśród gości znaleźli się Pan Robert Szczepanik, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Pan Adam Skup, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Mariola Zientara, Wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Mariusz Orzełowski, Dyrektor Marketingu i Działu Eventów ARCHE, Pani Iwona Orzełowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach, Pani Katarzyna Pieniak, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Siedlcach.

        W ramach konferencji wystąpili znamienici goście – specjaliści i praktycy:

  • dr Marek Michalak, Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu, przedstawił wykład inaugurujący konferencję „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”,
  • dr hab. Anna Prokopiak, Adiunkt Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie, omówiła „Trening umiejętności społecznych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu”,
  • Pan Tomasz Garstka, psycholog, członek Klubu Sceptyków Polskich, opowiedział „O dobrych intencjach we współpracy z rodzicami, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów
    w budowaniu efektywnej współpracy dla dobra dziecka”,
  • Pan Krzysztof Prochenka, Dyrektor SOSz-W w Siedlcach, podzielił się „Przykładami dobrych praktyk”.

 

     Konferencja zgromadziła zarówno teoretyków jak i praktyków z zakresu pomocy uczniom
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przybyli licznie dyrektorzy, pracownicy poradni, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych, a także rodzice. Uczestnicy mieli też możliwość obejrzenia wystawy prac uczniów SOSz-W w Siedlcach oraz galerii obrazów uczestnika WTZ Caritas w Siedlcach – Pana Marcina Michalaka, który z dumą prezentował wielokrotnie nagradzane prace. Zachwytom nie było końca. Była też okazja zakupienia najnowszej książki dr Marka Michalaka „Opowieści o tym co w życiu ważne”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

     Podczas konferencji mieliśmy okazję spotkać się w naukowym gronie i poddać refleksji sposoby niesienia pomocy uczniom oraz przysłuchać się wypowiedziom na temat praktycznych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wykładów oraz uczestniczyć w dyskusjach.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content