Wolna Akademia Orońska – projekt Centrum Rzeźby Polskiej w partnerstwie z MSCDN

Celem projektu, realizowanego stacjonarnie w 2021 roku, było przypomnienie historii orońskiej kolonii artystycznej, odniesienie się do polskich tradycji twórczych oraz aktywizacja do uczestnictwa w kulturze.

Nazwa projektu odnosi się do tradycji rezydencji artystycznych rozpoczętych w Orońsku za czasów Józefa Brandta. Współczesna odsłona Wolnej Akademii Orońskiej to cykl warsztatów ukazujących różne rzemiosła artystyczne. Za pośrednictwem projektu pokazano potencjał pracowni CRP w Orońsku, okazałość kolekcji oraz piękno orońskiego parku. Była to także możliwość spotkań z artystami dla grup zrzeszonych w organizacjach partnerskich oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem Wolnej Akademii Orońska było i jest wspieranie oraz integrowanie różnych środowisk (seniorów, młodzieży, dzieci) poprzez udział w zajęciach plastycznych i warsztatach rzemiosła artystycznego (stolarstwa, ceramiki, witrażu, makramy, kolażu, sitodruku, kaligrafii, batiku).

Wszystkie działania zostały udokumentowane i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców pragnących rozwijać swoją aktywność twórczą, jak i poszerzyć wiedzę teoretyczną. Link do materiałów: https://www.youtube.com/c/crporonsko/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

  1. „Drewno i dłuto” – warsztaty w drewnie – rzeźba, snycerstwo, stolarka. Prowadzenie: Łukasz Trusewicz
  2. „Podkręcamy temperaturę” – warsztaty ceramiczne – porcelana i glina, użytkowo i artystycznie. Prowadzenie: Aleksandra Dobrowolska
  3. „Design i ornament – funkcja wyobraźni” – Warsztaty dawnego i współczesnego rzemiosła – witraż. Prowadzenie: Agnieszka Żwirska
  4. „Sztuka pięknego pisania” – warsztaty kaligraficzne. Prowadzenie: Małgorzata Brus
  5. „Design i ornament – funkcja wyobraźni” – warsztaty dawnego i współczesnego rzemiosła – kolaż. Prowadzenie: Weronika Szczurko
  6. „Odbitki i druki” – Warsztaty grafiki i druku – linoryt, drzeworyt, gipsoryt, sitodruk. Prowadzenie: Aleksandra Gralik.
  7. „Design i ornament – funkcja wyobraźni” – warsztaty dawnego i współczesnego rzemiosła – makrama,. Prowadzenie: Maria Pajek
Opiekunem projektu z ramienia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku była p. Urszula Kaszewska.
Zachęcamy do korzystania z materiałów, szukając inspiracji do szeroko pojętych działań związanych z edukacją artystyczną i kulturalną w przedszkolach i szkołach.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content