Upamiętnienie 80 rocznicy Zagłady – Siedlce, 23 września 2022 roku

Licznie zgromadzona w siedzibie siedleckiego Wydziału MSCDN publiczność wzięła udział w konferencji „Społeczność żydowska w Siedlcach. Pamięć Zagłady”. Wysłuchała oraz wydarzeniach towarzyszących: wystawie książek, wystawie plenerowej i uroczystości złożenia kwiatów i kamyków pod pomnikiem zamordowanych Żydów z Siedlec i okolicznych miejscowości.

Uczestników konferencji powitała Grażyna Sobiczewska, Kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach. Rys historyczny społeczności żydowskiej w Siedlcach przestawił dr Edward Kopówka, Dyrektor Muzeum Treblinka. O getcie w Siedlcach mówił Dariusz Kuziak z Tygodnika Siedleckiego, a Monika Samuel z Muzeum Treblinka zaprezentowała funkcjonowanie SS- Sonderkommando Treblinka. Dopełnieniem tego wystąpienia była projekcja krótkiego poruszającego filmu „Oczy suche od łez”.

Kolejne prelekcje poświęcone były materiałom archiwalnym oraz publikacjom w zbiorach bibliotecznych. Wygłosili je dr Grzegorz Welik, Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz Joanna Zielińska z Miejskiej  Biblioteka Publiczna w Siedlcach

O żydowskich mieszkańcach miasta opowiadali Witold Okniński, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w stanie spoczynku (absolwenci Gimnazjum i Liceum im.B. Prusa oraz prawnicy i lekarze), Aneta Abramowicz-Oleszczuk (Adolf Gancwol-Ganiewski: siedlczanin z wyboru), a także Agnieszka Janiszewska, Prezeska Stowarzyszenia tutajteraz (Anna Kahan: nastoletnia autorka „Dziennika” spisanego w Siedlcach). Na koniec Dariusz Leński, wystąpił z propozycją upamiętnienia lekarzy i pacjentów szpitala żydowskiego zamordowanych podczas akcji likwidacyjnej getta.

Całość została zorganizowana przez Muzeum Treblinka we współpracy z MSCDN Wydział w Siedlcach  i Biblioteką Pedagogiczną w Siedlcach.

Zapis konferencji na Youtube.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.