TRENING PEWNOŚCI SIEBIE Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej SZKOLENIE DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

W dniach 21-22.04.2022 Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” z Warszawy we współpracy z MSCDN Radom realizuje szkolenie dla 20 pedagogów i psychologów szkolnych z powiatu radomskiego pt. „TRENING PEWNOŚCI SIEBIE – Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej”.

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE (TPS) jest metodą opracowaną przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” i przeznaczoną do pracy z dziećmi doświadczającymi dręczenia ze strony rówieśników. Celem TPS jest podnoszenie poczucia własnej wartości u poszkodowanych oraz nauka asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie.

Celem szkolenia jest przygotowanie pedagogów i psychologów ze szkół i poradni do samodzielnego realizowania TPS dla dzieci poszkodowanych na terenie swoich placówek.

Z badań IBE (2015) wynika, że 10% dzieci w polskich szkołach doświadcza przemocy ze strony rówieśników w sposób częsty i regularny. Długofalowe doświadczenie przemocy ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka – może powodować choroby somatyczne, depresję, obniżone poczucie własnej wartości, spadek motywacji, izolację społeczną.

Szkolenie jest realizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Więcej informacji na temat problemu przemocy rówieśniczej: www.pomocdziecku.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.