Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela

Termin wypalenie zawodowe został włączony do słownika psychologicznego w latach siedemdziesiątych XX wieku, co było także konsekwencją badań dotyczących stresu.  Zdefiniowanie tego zjawiska i nazwanie go wypaleniem zawodowym wynikało z obserwacji ludzi wykazujących zniechęcenie pracą zawodową i uprzednio satysfakcjonującymi zadaniami.

Wypalenie jest następstwem odczuwania długotrwałego stresu, który w znacznym stopniu obciąża organizm i często staje się podłożem wielu chorób somatycznych.

Każda z definicji akcentuje proces ubytku sił, motywacji, zaangażowania, przechodzący w marazm, zobojętnienie i wyczerpanie emocjonalne. Dotyka to szczególnie jednostek, które zawodowo pomagają innym i środowisk, gdzie konieczny jest bliski kontakt z ludźmi.

Narastające wypalenie zawodowe objawia się: niechętnym wychodzeniem do pracy, frustracją i złością, postawami wycofania oraz alienacji, zmęczeniem, „ucieczką” od uczniów, podopiecznych, i ich problemów, cynizmem czy różnymi problemami somatycznymi, a także często uzależnieniami.

Czynnikiem kluczowym jest stres, a właściwie podatność na jego oddziaływanie. Wpływa on w istotny sposób na rozwój wyczerpania emocjonalnego, następnie depersonalizacji, oznaczającej dystansowanie się od otoczenia społecznego co w rezultacie prowadzi do uraty poczucia własnych osiągnięć zawodowych.

Na rozwój wypalenia zawodowego mają wpływ czynniki wewnętrzne (związane z osobowością, sposobami radzenia sobie z przeciwnościami)  i zewnętrzne odnoszące się do miejsca wykonywania zadań pracowniczych.  

Bardziej podatne na wypalenie są osoby wykazujące postawy obronne, bierne, unikowe względem trudnych sytuacji, przejawiające niepewność w kontaktach, zależność od innych, zewnątrz sterowność, z tendencją do wycofywania się, powstrzymywania się od podejmowania decyzji, jednostki z obniżoną samooceną, niskim poczuciem własnej wartości oraz skuteczności.
 
Aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu należy dbać o higienę psychiczną, równowagę między życiem zawodowym i osobistym, pielęgnować relacje międzyludzkie oraz uczyć się radzenia sobie ze stresorami w codziennej pracy zawodowej. Niezwykle pomocny jest udział w grupach wsparcia, uczenie się umiejętności radzenia sobie ze stresem w ramach szkoleń i kursów dedykowanych nauczycielom. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, proponujemy bezpłatne szkolenie, w którym przedstawimy metody i techniki radzenia sobie ze stresem, omówimy zagadnienie wypalenia zawodowego, przyczyny, objawy oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.
 
Zapisy po kliknięciu w link.  MSCDN
 

Informacji udzielają:

Monika Mazur-Mitrowska, email:  monika.mazur.mitrowska@mscdn.edu.pl

Izabela Wrzesińska, email: izabela.wrzesinska@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.