STEAM-owa przyszłość polskiej edukacji – po konferencji w Radomiu – test

Specjalista sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, broker czasu wolnego, specjalista transformacji cyfrowej – to tylko niektóre przykłady zawodów przyszłości, do których powinniśmy przygotować naszych uczniów. O potrzebie kształcenia holistycznego przekonywali prelegenci konferencji „STEAM w Szkolnych Laboratoriach Przyszłości”, która odbyła się 19 kwietnia br. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu MSCDN Wydział w Radomiu.

Celem spotkania było m.in. edukowanie o metodzie STEAM w procesie nauczania i uczenia się, przedstawienie metody STEAM jako wsparcia dla programu Laboratoria Przyszłości, prezentacja najlepszych STEAM-owych praktyk z wybranych szkół oraz doświadczenie pracy z wybranymi narzędziami, pod kierunkiem wybitnych specjalistów.

Adresatami konferencji byli Szkolni Koordynatorzy Laboratoriów Przyszłości oraz doradcy metodyczni.

Wśród zaproszonych gości konferencji, objętej Honorowymi Patronatami Ministra Edukacji i Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytutu Badań Edukacyjnych IBE Instytut Badań Edukacyjnych, byli: Tomasz Kulasa – zastępca dyrektora w Centrum Transformacji Cyfrowej w MEiN, Adrian Barański – dyrektor Delegatury MKO w Radomiu, dr Milena Matuszewska-Birkowska – prorektor Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Tomasz Trela – dyrektor Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu.

Zaproszonych gości oraz uczestników konferencji powitał Łukasz Molenda – zastępca kierownika MSCDN Wydział w Radomiu.

Łukasz Molenda

Jako pierwszy wystąpił Jarosław Zaroń – dyrektor MSCDN, który podsumował blisko 18 lat działalności kwartalnika edukacyjnego „Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”. To właśnie w nim, od 2006 r., prezentowane są nowe koncepcje pedagogiczne oraz innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne.

Ostatni numer poświęcony metodzie STEAM – głównemu tematowi konferencji – przekazany został jako pakiet edukacyjny uczestnikom. Autorzy artykułów umieszczonych w numerze – inicjatorzy i promotorzy edukacji STEAM – byli jednocześnie prelegentami i prezenterami dobrych praktyk podczas wydarzenia.

Następnie Tomasz Kulasa – zastępca dyrektora w Centrum Transformacji Cyfrowej w MEiN, odczytał list minister Justyny Orłowskiej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech,  Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, skierowany do uczestników konferencji oraz zaprezentował działania MEiN w obszarze cyfryzacji szkół.

Tuż po nim wystąpiła dr hab. prof. UW Marlena Plebańska, która jako główna promotorka i pionierka stosowania STEAM w polskiej edukacji przekonywała, że dzięki tej metodzie uczniowie twórczo odkrywają tajemnice nauki i magię świata. Kierowana przez Nią Fundacja STEAM Polska była współorganizatorem konferencji.

Zbigniew Karwasiński – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, trener, skupił się m.in. na uzmysłowieniu nauczycielom, jak ważną rolę pełnią oni w procesie przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w przyszłym, zdominowanym przez technologię świecie oraz jak ważny jest wszechstronny rozwój zarówno uczniów, jak i ich samych.

Kolejni prelegenci zaprezentowali dobre praktyki w stosowaniu narzędzi LAB w rozwijaniu kreatywności, realizacji projektów oraz w

W ostatniej części spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach, pracując z wybranymi pomocami dydaktycznymi zgromadzonymi w Szkolnych Laboratoriach Przyszłości firm: iSpot Apple Premium Reseller – partnera technologicznego konferencji, Moje Bambino , KidsTech Kids Tech Studio, Korbo.

Konferencja wpisała się w jeden z kierunków polityki edukacyjnej państwa na rok szkolny 2022/23: Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Zapraszamy na stronę Kwartalnika edukacyjnego Meritum oraz Profil na portalu społecznościowym Facebook

 

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content