Pracownicy MSCDN Wydział w Płocku

 • Grzegorz Skwarna Kierownik Wydziału w Płocku grzegorz.skwarna@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 73, 24 366 53 66 wew. 113 Telefon komórkowy: 609 424 006
 • Aleksandra Banach nauczyciel konsultant w zakresie plastyki, muzyki, techniki, zajęć pozalekcyjnych oraz wychowania fizycznego aleksandra.banach@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 78, 24 366 53 66 do 68 wew. 118
 • Agnieszka Baska nauczyciel konsultant w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej agnieszka.baska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 84, 24 366 53 66 do 68 wew. 124
 • Elżbieta Brzeska-Walczak nauczyciel konsultant w zakresie religii elzbieta.brzeskawalczak@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 83, 24 366 53 66 do 68 wew. 123
 • Hanna Drzewiecka-Krawczyk nauczyciel konsultant w zakresie psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 79, 24 366 53 66 do 68 wew. 119
 • Anna Krusiewicz nauczyciel konsultant w zakresie języka polskiego, historii i wos anna.krusiewicz@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 83, 24 366 53 66 do 68 wew 123
 • Marian Kuć nauczyciel konsultant w zakresie edukacji informatycznej, zawodowej i nowoczesnych technik nauczania marian.kuc@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 79, 24 366 53 66 do 68 wew. 119 Telefon komórkowy: 506 200 540
 • Marzenna Kuć nauczyciel konsultant w zakresie matematyki i fizyki marzenna.kuc@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 82, 24 366 53 66 do 68 wew. 122
 • Bogumiła Ogrodowczyk nauczyciel konsultant w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej bogumila.ogrodowczyk@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 84, 24 366 53 66 do 68 wew. 124 Telefon komórkowy: 519 835 940
 • Joanna Pocałuń nauczyciel konsultant w zakresie biologii, chemii, ekologii, geografii i przyrody joanna.pocalun@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 77, 24 366 53 66 do 68 wew. 117
 • Maria Skubiszewska-Gójska nauczyciel konsultant w zakresie oświatowej kadry kierowniczej jolanta.gojska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 85, 24 366 53 66 do 68 wew. 125
 • Agnieszka Zielińska-Graf nauczyciel konsultant w zakresie psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole agnieszka.zielinska-graf@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 76, 24 366 53 66 wew. 116
 • Marta Brzezińska archiwista marta.brzezinska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 80, 24 366 53 66 do 68 wew. 121 Telefon komórkowy: 500 274 298
 • Edyta Chociemska kierownik wydziałowego zespołu administracyjno- gospodarczego edyta.chociemska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 75, 24 366 53 66 do 68 wew. 115 Telefon komórkowy: 609 424 172
 • Małgorzata Gasik specjalista ds. informacji pedagogicznej i promocji malgorzata.gasik@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 74, 24 366 53 66 do 68 wew. 114
 • Katarzyna Suchwałko specjalista ds. obsługi finansowej szkoleń katarzyna.suchwalko@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 87, 24 366 53 66 do 68 wew. 127
 • Piotr Terebiński starszy informatyk piotr.terebinski@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 90, 24 366 53 66 do 68 wew. 130
 • Michał Tkaczyk główny administrator systemów komputerowych michal.tkaczyk@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 88, 24 366 53 66 do 68 wew. 128 Telefon komórkowy: 519 836 017
 • Patrycja Wierzbicka starszy referent ds. obsługi sekretariatu patrycja.wierzbicka@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 71, 24 366 53 66 do 68 Telefon komórkowy: 500 274 304
 • Katarzyna Zasadowska samodzielny referent ds. obsługi administracyjno-kadrowej katarzyna.zasadowska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 86, 24 366 53 66 do 68 wew. 126

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content