Pracownicy MSCDN Wydział w Płocku

 • Grzegorz Skwarna Kierownik Wydziału w Płocku
  grzegorz.skwarna@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 73, 24 366 53 66 wew. 113
  Telefon komórkowy: 609 424 006

 • Aleksandra Banach nauczyciel konsultant w zakresie plastyki, muzyki, techniki, zajęć pozalekcyjnych oraz wychowania fizycznego,
  koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN
  aleksandra.banach@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 78, 24 366 53 66 do 68 wew. 118
 
 • Agnieszka Baska nauczyciel konsultant w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  agnieszka.baska@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 76, 24 366 53 66 do 68 wew. 116

 • Elżbieta Brzeska-Walczak nauczyciel konsultant w zakresie religii
  elzbieta.brzeskawalczak@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 83, 24 366 53 66 do 68 wew. 123

 • Hanna Drzewiecka-Krawczyk nauczyciel konsultant w zakresie psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole
  hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 79, 24 366 53 66 do 68 wew. 119

 • Anna Krusiewicz nauczyciel konsultant w zakresie języka polskiego, historii i wos
  anna.krusiewicz@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 83, 24 366 53 66 do 68 wew 123

 • Marian Kuć nauczyciel konsultant w zakresie edukacji informatycznej, zawodowej i nowoczesnych technik nauczania,
  koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN
  marian.kuc@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 79, 24 366 53 66 do 68 wew. 119
  Telefon komórkowy: 506 200 540

 • Marzenna Kuć nauczyciel konsultant w zakresie matematyki i fizyki
  marzenna.kuc@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 82, 24 366 53 66 do 68 wew. 122

 • Bogumiła Ogrodowczyk nauczyciel konsultant w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  bogumila.ogrodowczyk@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 84, 24 366 53 66 do 68 wew. 124
  Telefon komórkowy: 519 835 940

 • Joanna Pocałuń nauczyciel konsultant w zakresie biologii, chemii, ekologii, geografii i przyrody
  joanna.pocalun@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 77, 24 366 53 66 do 68 wew. 117

 • Maria Skubiszewska-Gójska nauczyciel konsultant w zakresie oświatowej kadry kierowniczej
  jolanta.gojska@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 85, 24 366 53 66 do 68 wew. 125

 • Agnieszka Zielińska-Graf nauczyciel konsultant w zakresie psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole
  agnieszka.zielinska-graf@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 76, 24 366 53 66 wew. 116

 • Marta Brzezińska archiwista
  marta.brzezinska@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 80, 24 366 53 66 do 68 wew. 121
  Telefon komórkowy: 500 274 298

 • Edyta Chociemska kierownik wydziałowego zespołu administracyjno- gospodarczego
  edyta.chociemska@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 75, 24 366 53 66 do 68 wew. 115
  Telefon komórkowy: 609 424 172

 • Małgorzata Gasik starszy specjalista ds. informacji pedagogicznej i promocji
  malgorzata.gasik@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 74, 24 366 53 66 do 68 wew. 114

 • Katarzyna Suchwałko specjalista ds. obsługi finansowej szkoleń
  katarzyna.suchwalko@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 87, 24 366 53 66 do 68 wew. 127

 • Piotr Terebiński starszy informatyk
  piotr.terebinski@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 90, 24 366 53 66 do 68 wew. 130

 • Michał Tkaczyk główny administrator systemów komputerowych
  michal.tkaczyk@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 88, 24 366 53 66 do 68 wew. 128
  Telefon komórkowy: 519 836 017

 • Patrycja Wierzbicka starszy referent ds. obsługi sekretariatu
  patrycja.wierzbicka@mscdn.edu.pl

  Telefon: 24 364 45 71, 24 366 53 66 do 68
  Telefon komórkowy: 500 274 304

 • Katarzyna Zasadowska samodzielny referent ds. obsługi administracyjno-kadrowej
  katarzyna.zasadowska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 24 364 45 86, 24 366 53 66 do 68 wew. 126

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content