Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

Przedstawiamy Państwu Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą działające na terenie województwa mazowieckiego. Centrum to działa przy Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Partnerami, tym samym uczestnikami projektu, są placówki edukacyjne, które objęto wsparciem,  to:  

 • Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia pod Dębowym Liściem”
 • Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Królickiego w Izabelinie
 • Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab w Starych Babicach
 • Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
 • Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie

Instytucje współpracujące:

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu
 • Fundacja SYNAPS

Zakres oferowanego przez kadrę SCWEW wsparcia dostosowany jest do specyficznych potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli. Są to:

 • wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych
 • działania szkoleniowo- doradcze,
 • konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów,
 • superwizje, zajęcia modelowe,
 • akcje promujące edukację włączającą.
 • Sieć Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli, rodziców  specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji o projekcie: https://scwew.laski.edu.pl/ oraz na stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie: https://laski.edu.pl/projekty/pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca-scwew/

Tytuł projektu grantowego:

 • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
 • Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content