Sieci współpracy i samokształcenia „Wspomagamy wychowawczą rolę rodziny”.

Zapraszamy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie oraz innych zainteresowanych tematem do udziału w działaniach w ramach 
Sieci współpracy i samokształcenia „Wspomagamy wychowawczą rolę rodziny”. 
Sieć to forma twórczej współpracy i wspomagania nauczycieli.  Celem spotkań jest wymiana dobrych praktyk, czyli wzajemne dzielenie się własnymi pomysłami, wiedzą oraz metodycznymi rozwiązaniami na zajęciach z uczniami. Sieć zapewni wszystkim uczestnikom inspiracje do działania, wspólne uczenie się, rozwiązywanie problemów i podnoszenie jakości pracy dydaktycznej. Udział w spotkaniach zakończony jest wydaniem zaświadczenia obejmującego 25 godzin zajęć.
 
 
Szczegółowych informacji udziela: Greta Gutkowska, e-mail: greta.gutkowska@mscdn.edu.pl
 
Serdecznie zapraszamy!

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.