Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki

Szanowni Państwo,
zapraszamy chętnych nauczycieli matematyki do udziału oraz współorganizacji

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki

Celem funkcjonowania sieci współpracy dla nauczycieli matematyki jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania matematyki, dzielenie się dobrymi praktykami, upowszechnianie zasobów internetowych do nauczania matematyki oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w pracy dydaktycznej.

  • Adresaci: nauczyciele matematyki.
  • Treści: nowoczesne lekcje matematyki z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, metody angażujące – integracja zespołu klasowego, gry i zabawy dydaktyczne – indywidualizacja pracy z uczniem (pod kątem zróżnicowanych potrzeb uczniów w procesie kształcenia), efektywne metody bieżącego oceniania pracy ucznia – informacja zwrotna dla ucznia oraz rodzica.
  • Miejsce spotkań: Platforma Moodle MSCDN, aplikacja Microsoft Teams MSCDN.
  • Liczba godzin: 30.

Działania w sieci

Spotkanie organizacyjne*
23.02.2022 r.
godz. 16:00 – 17:30
Spotkania robocze*
9.03.2022 r.; 6.04.2022 r., 11.05.2022 r.
Spotkanie podsumowujące*
25.05.2022 r. godz. 16:00 – 17:30
Integracja uczestników sieci
Rozpoznanie potrzeb i zasobów
Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie
Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
Spotkania z ekspertami
Tworzenie nowych rozwiązań
Podsumowanie i omówienie pracy sieci
Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym
Ewaluacja

*Spotkania robocze będą odbywać się w formie on-line np. Teams w godzinach 1600 – 1815

Działania na platformie Moodle MSCDN pomiędzy spotkaniami:

  • dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci;
  • koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami;
  • publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.);
  • dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.).

Udział w sieci jest bezpłatny.

Termin rozpoczęcia działań – 21 lutego 2022 r.

Termin zakończenia działań – 27 maja 2022 r.

O udziale w sieci decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej.

Zapisy od 10 stycznia do 17 lutego 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela kierownik szkolenia – Beata Wąsowska-Narojczyk

e-mail: beata.wasowska-narojczyk@mscdn.edu.pl tel.: (22) 536-60-37 pn.-pt. w godz.: 9.00 -14.00.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content