Sieć współpracy i samokształcenia – „Nauczyciel języka obcego na starcie”

Zapraszamy

nauczycieli języków obcych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0-5 lat do udziału w sieci współpracy i samokształcenia

„Nauczyciel języka obcego na starcie”.

Celem ogólnym pracy sieci jest doskonalenie umiejętności nauczycieli języków obcych rozpoczynających pracę w szkole w zakresie planowania i realizacji lekcji języka obcego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK zwiększających zaangażowanie i motywację uczniów.

W programie sieci przygotowaliśmy cykl lekcji języków obcych poprowadzonych przez doradców metodycznych MSCDN z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas kolejnych spotkań obejrzymy nagrania lekcji języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Przyjrzymy się przebiegowi zajęć, wypełnimy arkusze obserwacji zgodne z kryteriami omówienia zajęć, porozmawiamy o zaobserwowanych rozwiązaniach metodycznych.

 Harmonogram spotkań:

  1. Lekcja języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej, omówienie zajęć – termin: 29.03.2023 r., godz. 16.00 – 17.30;
  2. Lekcja języka niemieckiego w szkole podstawowej, omówienie zajęć – termin: 26.04.2023 r., godz. 16.00 – 17.30;
  3. Lekcja języka hiszpańskiego w szkole podstawowej, omówienie zajęć – termin: 10.05.2023r., godz. 16.00 – 17.30;
  4. Lekcja języka angielskiego w szkole podstawowej, omówienie zajęćtermin: 17.05.20223 r., godz. 16.00 – 17.30;
  5. Lekcja języka angielskiego w szkole podstawowej, omówienie zajęćtermin: 29.05.2023 r., godz. 16.00 -17.30;
  6. Lekcja języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej, omówienie zajęć – termin: 5.06.2023 r., godz. 16.00 – 17.30.

Warunkiem uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia „Nauczyciel języka obcego na starcie” jest przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia w terminie do: 20.03.2023 r.

Udział w spotkaniach sieci jest bezpłatny.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają na dzień przed każdym spotkaniem (zgodnie z harmonogramem) link do wydarzenia oraz klucz dostępu do platformy Moodle z nagraniami lekcji i innymi materiałami przygotowanymi dla uczestników sieci.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki sieci:

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content