Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych poprzez zwiększenie  kreatywności uczniów  i samodzielne formułowanie zadań do rozwiązania

Projekt

Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych poprzez zwiększenie  kreatywności uczniów  i samodzielne formułowanie zadań do rozwiązania

Rok 2023

Harmonogram działań:

 1. Spotkanie (online) inaugurujące projekt –  2.02.2023 r.
 2. Dostęp do „przestrzeni” projektu Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych … na platformie Moodle MSCDN (luty 2023 – listopad 2023) http://moodle2016.mscdn.pl, będzie tam realizowana część działań w projekcie m.in. możliwość rozmowy na forum, możliwość zamieszczania i pobierania zamieszczonych materiałów (baza materiałów dydaktycznych) – nauczyciele będą mogli modyfikować i wykorzystywać, w czasie prowadzonych lekcji szkolnych, zamieszczane matematyczne zadania problemowe, linki do spotkań online umieszczane sukcesywnie podczas trwania kursu doskonalącego oraz warsztatów metodycznych, ewaluacja.
 3. Kurs doskonalący (20 godzinny) Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych (od 6.02.2023 r. do 24.03.2023 r.) realizowany online (Moodle MSCDN, Teams MSCDN).
  Podczas szkolenia nauczyciele opracują scenariusz interdyscyplinarny i przeprowadzą lekcję z wykorzystaniem metody problemowej; uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość udziału w lekcji otwartej (opartej na opracowanym scenariuszu) w macierzystej placówce, lub na zaproszenie, w innej placówce będącej w projekcie. W ramach kursu nauczyciele będą mieli możliwość uczestnictwa w konsultacjach online
 4. Warsztaty metodyczne (10 godzinne) Jak kształtować kreatywność uczniów? (od 17.04.2023 r. do 16.06.2023 r.) realizowane hybrydowo (Moodle MSCDN, Teams MSCDN, MSCDN Wydział w Warszawie).
  Podczas szkolenianauczyciele zaprezentują kreatywne prace uczniów, które zostały przez nich zainspirowane – Forum Wymiany Doświadczeń. Ponadto, w ramach pracy w zespołach szkolnych, nauczyciele podzielą się wnioskami z realizacji proponowanych rozwiązań metodycznych a tym samym będą doskonalić praktyczne umiejętności z zagadnień będących przedmiotem szkolenia.
 5. Ewaluacja (wrzesień’2023 – październik’2023).
  W oparciu o przeprowadzone działania zostanie przeprowadzona wśród uczestników ewaluacja realizacji celów pierwszego pilotażowego roku projektu.
 6. Spotkanie podsumowujące I rok realizacji (pilotaż) projektu Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych … –  28.11.2023 r.(stacjonarnie w siedzibie MSCDN Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9, aula).
 7. Promocja projektu przez placówki uczestniczące w projekcie (całoroczna).

Utrwalenie efektów projektu
W 2024 roku uczestnicy pilotażu mają możliwość udziału w cyklu konsultacji online wraz z dostępem do materiałów dydaktycznych poszerzających ich tematykę .

Placówki uczestniczące w projekcie

Z wyżej wymienionych 15 placówek łącznie 53 nauczycieli uczestniczy w realizacji projektu w 2023 roku.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content