Raporty z badań – skutki pandemii COVID – 19

UCZEŃ

Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży, PAN, Przedstawicielstwo w Kijowie:

Moje s@mopoczucie w e-szkole, Anna Bieganowska-Skóra, Dorota Pankowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1126/112228-moje-samopoczucie-w-e-szkole-raport-z-badan.pdf

Nastolatkowie wobec pandemii, Raport nr 11 z badania przeprowadzonego w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_nastolatkowie_wobec_pandemii.pdf

Specyficzna trudności w nauce a zdalne nauczanie, Raport nr 19 z badania przeprowadzonego

w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW przy współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii UW podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_specyficzne-trudnosci_w_nauce_nauczanie_zdalne.pdf

Rodzice, dzieci i pandemia, Raport nr 10 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_rodzice_dzieci_pandemia.pdf

NAUCZYCIEL

Sukces czy porażka zdalnego nauczania, Fundacja im. S. Batorego:

https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Sukces-czy-porazka-zdalnego-nauczania.pdf

Nauczyciele i powrót do szkół w czasie pandemii, Raport nr 20 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_nauczyciele_i_powrot_do_szkol_pandemia.pdf

Edukacja zdalna w czasach Covid-19, Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego:

https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8

SZKOŁA

Raport o kryzysowej edukacji zdalnej w Polsce w czasie COVID-19, prof. Jacek PYŻALSKI, prof. Natalia WALTER, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia Covid-19, raport pokontrolny NIK, grudzień 2021 r.:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25380,vp,28141.pdf

Badanie zdrowia psychicznego Polaków po roku pandemii Covid-19 – Kukanow, Nawrocka SW Research:https://swresearch.pl/raporty/badanie-zdrowia-psychicznego-polakow-po-roku-pandemii-covid-19-kukanow-nawrocka-sw-research

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content