Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że został utworzony Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży, który jest pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

Podstawowym celem utworzenia Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży jest podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez UTH Radom. RUDiM stwarza możliwość uzupełnienia edukacji szkolnej o wiedzę praktyczną nabytą w laboratoriach UTH Radom, daje możliwość rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie różnych dziedzin nauki, rozbudzania ich intelektu, aspiracji, twórczego potencjału i ciekawości świata oraz aktywizacji społecznej młodego pokolenia.

Zajęcia prowadzone są w salach i laboratoriach UTH Radom przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz zewnętrznych specjalistów.

Wszelkie informacje znajdują na stronie internetowej: www.rudim.uniwersytetradom.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content