Radomska Akademia Dyrektora – edycja 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 startuje druga edycja Radomskiej Akademii Dyrektora.

Tym razem uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy.

Grupę, która po raz pierwszy bierze udział w akademii i tych, którzy kontynuują udział w naszym przedsięwzięciu.

Koszt:

a) udział w RAD: 500 zł od uczestnika (niezależnie od grupy)

b) udział w RAD + wyjazd studyjny: 1000zł od uczestnika

Liczba miejsc jest jak zawsze ograniczona. Decyduje formularz rekrutacyjny i kolejność zgłoszeń.

Link do zapisu: ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Zapisy trwają do 24 września 2021 roku.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Cezary Ziembicki – cezary.ziembicki@mscdn.edu.pl

Łukasz Molenda – lukasz.molenda@mscdn.edu.pl

Czym jest Radomska Akademia Dyrektora?

Radomska Akademia Dyrektora to wieloletni kurs doskonalący tworzony we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu mający na celu:

  1. podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wicedyrektorów i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie współpracy i kierowania szkołą/placówką oświatową
  2. wzajemną wymianę doświadczeń oraz prezentację dobrych praktyk
  3. przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

O jakich sprawach będziemy mówić na Akademii?

Poziom A (nauczyciele, wicedyrektorzy, dyrektorzy na początku kadencji, którzy nie uczestniczyli w akademii)
1. Przygotowanie i efektywne wdrażanie zmiany w pracy szkoły.
2. Savoir vivre i zachowanie profesjonalnego nauczyciela i dyrektora.
3. Decyzje dyrektora szkoły.
4. Sztuka komunikacji i budowanie zespołu.
5. IT w pracy nauczyciela i zarządzania szkołą.
6. Lider, coach, przywódca – współczesne role nauczyciela i dyrektora szkoły.

Poziom B ( dyrektorzy i wicedyrektorzy, absolwenci poprzednich edycji)
1. Rozwiązywanie złożonych problemów;
2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej;
3. Wykorzystanie technologii IT, monitorowanie i kontrola;
4. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora i pracowników szkoły/placówki oświatowej;
5. Innowacje i eksperymenty w szkole – wizyta studyjna;
6. Zewnętrzne źródła finansowania działalności szkół/placówek oświatowych.

Treści kształcenia:

Poziom A

Moduł 1. Przygotowanie i efektywne wdrażanie zmiany w pracy szkoły:
– Czym jest zmiana w pracy szkoły?
– Samodzielne i zespołowe tworzenie zmiany w pracy szkoły;
– Wdrażanie zmiany w pracy szkoły i jej rola w funkcjonowaniu szkoły.

Moduł 2. Savoir vivre i zachowanie profesjonalnego nauczyciela i dyrektora:
– Jak cię widzą, tak cię piszą – co ma wspólnego popularne powiedzenie z pracą nauczyciela i dyrektora;
– Jak się ubrać? Jak zachować? Co mówić? w różnych zawodowych sytuacjach;
– Profesjonalizm na co dzień, czyli kiedy można „wrzucić na luz”.

Moduł 3. Decyzje dyrektora szkoły:
– Decyzje administracyjne i porządkowe dyrektora szkoły;
– Co jest potrzebne do podjęcia decyzji?
– Decyzje w sytuacjach kryzysowych i nagłych.

Moduł 4. Sztuka komunikacji i budowanie zespołu:
– Komunikacja werbalna i niewerbalna;
– Jak się komunikować by rozumieć się wzajemnie?
– Budowanie zespołu a kultura organizacyjna szkoły.

Moduł 5. IT w pracy nauczyciela i zarządzaniu szkołą:
– Technologie IT dedykowane dla edukacji;
– Sposoby wykorzystania technologii IT w nauczaniu zdalnym i zarządzaniu szkołą;
– Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
– Rozwój IT a przyszłość szkoły.

Moduł 6. Lider, coach, przywódca – współczesne role nauczyciela i dyrektora szkoły:
– Tradycyjny wizerunek nauczyciela i dyrektora szkoły;
– Role nauczyciela i dyrektora we współczesnej szkole;
– Jakich ról od nauczyciela i dyrektora będzie wymagała zmieniająca się szkoła?

Poziom B
Moduł 1. Rozwiazywanie złożonych problemów w szkole /placówce oświatowej:
– Nowe wyzwania w pracy szkoły/placówki oświatowej – podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa;
– Rozumowanie, rozwiązywanie problemów, ideacja;
– Wykrywanie i identyfikacja problemów;
– Analiza systemowa i ewaluacja.

 Moduł 2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej:
– Polityka kadrowa dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
– Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela i aktach wykonawczych;
– Zmiany w ustawie – Prawo oświatowe i aktach wykonawczych;
– Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły;
– Statut szkoły/placówki oświatowej.

Moduł 3. Wykorzystanie technologii, monitorowanie i kontrola:
– nauczanie zdalne, dobór i wykorzystanie programów i aplikacji do zaistniałych potrzeb;
– monitorowanie i kontrola z wykorzystaniem TI;
– dobór i budowa infrastruktury teleinformatycznej;
– ochrona danych osobowych;
– roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
– bezpieczeństwo w sieci szkolnej i Internecie .

Moduł 4. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora i pracowników szkoły/placówki oświatowej:
– Sztuka zarządzania oświatą, wybrane problemy przywództwa;
–  Myślenie analityczne, krytyczne, innowacyjne i analiza;
–  Odporność na stres i elastyczność;
–  Ewaluacja pracy własnej;
–  Awans zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Moduł 5. Innowacje i eksperymenty w szkole – wizyta studyjna:
–  Wykorzystywanie w pracy i rozwoju szkół wyników badań zewnętrznych;
–  Innowacje i eksperymenty pedagogiczne;
–  Innowacje i eksperymenty organizacyjne;
– Kierowanie zmianą.

Moduł 6. Finanse w szkole. Zewnętrzne źródła finansowania w działalności oświaty.
–  Dysponowanie środkami publicznymi;
–  Odpowiedzialność finansowa dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
–  Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej;
–  Zamówienia publiczne;
–  Pozyskiwanie środków na projekty edukacyjne z funduszy UE.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content