Psycholog i pedagog szkolny na starcie

Młody Psychologu i Pedagogu – jeżeli rozpocząłeś pracę przed 3 laty i później – czas na wsparcie , doskonalenie i wymianę doświadczeń! Zapraszamy na 50- cio godzinny, hybrydowy kurs Psycholog i pedagog szkolny na starcie podczas którego pogłębisz wiedzę i udoskonalisz umiejętności w obszarach :

1. Prawo i awans zawodowy.

2. Rozwój kompetencji zawodowych i osobistych.

3. Interwencja i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

4. Budowanie współpracy z rodzicami.

5. Działania wychowawczo-profilaktyczne w szkole.

6. Rozwijanie Kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

7. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Czekają Cię : wykłady , ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem TIK, konwersatorium, warsztaty – praca w parach lub grupach, analiza dokumentów, studium przypadku, dyskusje.

Zapisy na stronie: MSCDN

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu Izabela Wrzesińska, e-mail: izabela.wrzesinska@mscdn.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.