Przepisy prawa dotyczące przyjmowania i organizowania zajęć dla dzieci z Ukrainy

Przepisy prawa dotyczące przyjmowania i organizowania zajęć dla dzieci z Ukrainy

Materiał pomocniczy dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ
OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

 Przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content