Projekt „Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach” – realizacja 2021-2022

Zapraszamy do udziału w projekcie Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach, który realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i firmą iSpot.

Projekt

Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich
szkołach i przedszkolach – realizacja 2021-2022

realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i firmą iSpot.

Jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania wychowanków przedszkoli oraz uczniów wszystkich etapów edukacyjnych do aktywnego, świadomego, ale też krytycznego uczestnictwa w kulturze, w tym z wykorzystaniem wartościowych zasobów w sieci.

Realizacja projektu wzmacnia kompetencje ważne z punktu widzenia funkcjonowania w zmieniającej się współczesności, takie jak: kreatywność, rozwiązywanie problemów, współdziałanie.

Adresatami projektu są: wychowankowie przedszkoli, uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczyciele Mazowsza.

Wśród zaplanowanych działań należy wymienić:

  • konferencje,
  • inspirujące warsztaty, seminaria dla nauczycieli,
  • konkurs Edukacja i kultura za pan brat na projekt edukacyjny skierowany do przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacyjnych.

Konferencja Teatr na widelcu, czyli jak ugryźć wartościową edukację i kulturę w sieci inauguruje  powyższe przedsięwzięcie.

Zapraszamy do udziału w projekcie Otwarci na kulturę !

Załączniki:

  1. Harmonogram działań projektowych (Załącznik nr 1)
  2. Regulamin Konkursu
  3. Zgłoszenie udziału w Projekcie (Załącznik nr 2)
  4. Sprawozdanie z realizacji działań projektowych (Załącznik nr 3)

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content