W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest.

Grant TIK TO MY – projekt „Lekcja: Enter”- edycja II

Ośrodki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie co roku oferują pedagogom ofertę autorskich szkoleń. Nasze propozycje w latach 2020 – 2022 poszerzamy o działania realizowane w partnerstwie w ramach ogólnopolskiego Projektu „Lekcja:Enter”.

Realizując cele i działania projektowe proponujemy szkolenia, podczas których uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest. Nauczyciele informatyki otrzymają wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

W ramach realizacji projektu planujemy szkolenia następujących grup przedmiotowych:

Zajęcia grup wczesnoszkolnych, humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych odbywają się w podziale na zespoły podstawowe i zaawansowane w stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji. Zajęcia dla nauczycieli informatyki planowane są na poziomie podstawowym.

Informacje organizacyjne, zasady rekrutacji szkół do projektu są dostępne na naszych stronach internetowych:

MSCDN – http://www.mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/

OEIiZK – https://www.oeiizk.waw.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów i warunków uczestnictwa w projekcie – Grant TIK TO MY  na stronie
https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/projekty/tik-to-my/grant-tik-to-my-zapisy-szkol/

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Pliki do pobrania:

1. Deklarację udziału szkoły w grancie TIK TO MY – WordPDF

2. Załączniki 1-7 do Deklaracji uczestnictwa w grancie TIK TO MY – WordPDF

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.