„TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia”

PROJEKT ERASMUS +

TIC OR TRICK – USE IT QUICK 

OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA

Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

Koordynatorem projektu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Partnerami są centrum nauczycieli CIFE ANA ABARCA DE BOLEA w Huesce w Hiszpanii https://cifeaab.catedu.es/ oraz organizacja pozarządowa Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt w Magdeburgu w Niemczech https://www.agsa.de/.

Celem głównym projektu jest poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli w instytucjach partnerskich poprzez przygotowanie i wdrożenie programów kursów opracowanych z wykorzystaniem metodologii blended learning w obszarach: STEAM, specjalne potrzeby edukacyjne, międzykulturowość oraz zapewnienie nauczycielom profesjonalnego wsparcia po zakończeniu szkolenia we wdrażaniu efektów w praktyce szkolnej.

Projekt jest realizowany w okresie 1.12.2022 r. – 30.11.2024 r.

ERASMUS + PROJECT
TIC OR TRICK – USE IT QUICK
FROM TRAINING TO IMPLEMENTATION

“The TIC or trick – use it quick – from training to implementation” project is carried out within Key Action 2 of the Erasmus + Partnerships for small-scale cooperation Partnership.
The project is coordinated by Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. The partners are the CIFE ANA ABARCA DE BOLEA teacher center in Huesca, Spain https://cifeaab.catedu.es/ and the NGO Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt in Magdeburg, Germany https://www.agsa.de/.
The main objective of the project is to develop the teacher trainings offer in partner institutions by preparing and implementing blended learning programmes using the blended learning methodology in the following areas: STEAM, special educational needs, interculturality and supporting teachers to implement new skills at work with students.
The project is implemented from December 1, 2022 to November 30, 2024.

Filmy prezentujące instytucje partnerów

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Aktualności w projekcie

warszawa5 kwietnia, 2024

PROJEKT ERASMUS + TIC OR TRICK – USE IT QUICK  OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

warszawa15 lutego, 2024

PROJEKT ERASMUS + TIC OR TRICK – USE IT QUICK  OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

warszawa11 grudnia, 2023

PROJEKT ERASMUS + TIC OR TRICK – USE IT QUICK  OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

warszawa20 września, 2023

PROJEKT ERASMUS + TIC OR TRICK – USE IT QUICK  OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

warszawa30 czerwca, 2023

PROJEKT ERASMUS + TIC OR TRICK – USE IT QUICK  OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

warszawa19 czerwca, 2023

PROJEKT ERASMUS + TIC OR TRICK – USE IT QUICK  OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

warszawa23 maja, 2023

PROJEKT ERASMUS + TIC OR TRICK – USE IT QUICK  OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

warszawa12 maja, 2023

PROJEKT ERASMUS + TIC OR TRICK – USE IT QUICK  OD SZKOLENIA DO WDROŻENIA Projekt „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” jest realizowany w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus + Partnerstwa na rzecz współpracy Partnerstwa na małą skalę.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content