Program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

zapraszamy nauczycieli do udziału w tegorocznej edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF”.  To dobra okazja, aby od najlepszych specjalistów z AWF uzyskać wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności, które będą przydatne w dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą. W obecnej edycji szkolenia dla wszystkich województw będą prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Szkolenie jest kompleksowe i obejmuje zagadnienia dotyczące metod przeciwdziałania skutkom hipokinezji – bezczynności ruchowej, skutkom zdrowotnym i izolacji społecznej, które są efektem długotrwałej nauki na odległość. Podczas warsztatów będą poruszane również zagadnienia z zakresu psychologii. Szkolenie dla nauczycieli jest bezpłatne!

Informacje o szkoleniu

  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych realizujący wychowanie fizyczne z dziećmi i młodzieżą. Uprawnionymi do uczestnictwa są również absolwenci kierunków wychowanie fizyczne i edukacja wczesnoszkolna oraz nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie wykonują zawodu nauczyciela.
  • Szkolenie trwa jeden dzień, a każdy nauczyciel może wziąć w szkoleniu udział tylko raz.

Zgłoszenia na szkolenie

  • Nauczyciel zgłasza się na szkolenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej programu www.wfzawf.pl.
  • Aby dokonać rejestracji, należy wpisać kod: RV2jn97a.
  • Nauczyciel zakłada indywidualne konto na portalu WF z AWF oraz zapisuje się na szkolenie.
  • Pomocą w rejestracji będzie film instruktażowy zamieszczony na stronie www.wfzawf.pl „Jak stworzyć konto na WF z AWF”.

Prosimy o przekazanie kodu dostępu jedynie nauczycielom uprawnionym do udziału w szkoleniach.

Terminy szkoleń dla nauczycieli: 10.03, 11.03, 17.03, 18.03, 24.03, 25.03, 31.03, 01.04, 07.04, 08.04

Nabór do Sport Klubów

Równocześnie został uruchomiony nabór do Sport Klubów. Nauczyciel, który ukończy szkolenie i otrzyma w systemie elektronicznym certyfikat, będzie mógł prowadzić dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Sport Klubów w 2022 r. Dodatkowo nauczyciele, którzy ukończyli szkolenia stacjonarne i uzyskali certyfikaty w 2021 r., również mogą zgłaszać się do prowadzenia dodatkowych zajęć w tegorocznej edycji programu. 

Zajęcia w ramach Sport Klubów skierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na portalu www.wfzawf.pl. Znajduje się tam formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla nauczycieli oraz do prowadzenia Sport Klubów. Na stronie znajduje się również baza wiedzy o Programie „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF”. 

Wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content