„Opiekun Stypendysty Roku 2022/2023” w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka”

Od 25 września 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchamia nabór formularzy konkursowych w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2022/2023” w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka”.

Jest on adresowany do nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2022/2023.

W formularzu konkursowym należy opisać podjęte przez siebie działania opisujące zaangażowanie i formy współpracy ze stypendystą oraz osiągnięte w ich wyniku efekty w ramach realizacji Indywidulanego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć do 12 października 2023 roku (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świętojerska 9:

  • osobiście w sekretariacie MSCDN, w godzinach 8:00-16:00,
  • papierowej- za pośrednictwem operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko opiekuna stypendysty oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2022/2023”.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez e-PUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy korzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu „Opiekuna Stypendysty Roku 2022/2023” oraz nagrody pieniężnej w wysokości 4000 zł opiekunom stypendystów, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 48 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2022/2023”, formularz konkursowy i Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku oraz Instrukcja przesyłania dokumentów przy pomocy ePUAP są dostępne pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ w zakładce Dokumenty.

W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 59-79-418, (22) 59-79-449 lub (22) 59-79-606.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content