Odsłonięcie tablicy pamięci Wojciecha B. Jastrzębowskiego na Pałacu Staszica w Warszawie 29.11.2022

Odsłonięcie tablicy pamięci Wojciecha B. Jastrzębowskiego na Pałacu Staszica w Warszawie 29.11.2022

W 192 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego na Pałacu Staszica w Warszawie odsłonięto tablicę ku pamięci Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – polskiego wizjonera zjednoczonej pokojowej Europy, autora projektu Konstytucji dla Europy z 1831 roku.

Zgromadzonych przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika w W-wie powitali Olgierd Łukaszewicz i Witold Moszyński z My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, która była inicjatorem wydarzenia, zorganizowanego pod hasłem: „Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności!”

„Widzimy podobieństwo pomiędzy sytuacją Polski, która zbuntowała się przeciwko rosyjskiemu panowaniu, a sytuacją w dzisiejszej Ukrainie. Dlatego zaprosiliśmy Arinę Piskowską i Wiktorię Chreczenko do wspólnego, z Dyrektorem Teatru Polskiego Andrzejem Sewerynem, odczytania fragmentów dzieła Jastrzębowskiego, w przekładzie Igora Isajewa.” – zapowiedział występ artystów Olgierd Łukaszewicz.

Podczas uroczystości wystąpił także m.in. Marszałek Senatu RP – prof. Tomasz Grodzki, który rekomendował Polakom Jastrzębowskiego jako patrona edukacji europejskiej. Były ambasador RP przy UE Jan Truszczyński wskazał do czego zobowiązała się Polska wstępując do UE. Z kolei Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN – prof. Robert Grzeszczak, współautor podręcznika „Prawo Unii Europejskiej” podkreślał, że wartość integracji jako remedium na wojnę w Europie była dostrzegana przez polskiego wizjonera na 1,5 wieku przed powstaniem Wspólnot Europejskich. Prof. Roman Kuźniar – Przewodniczący Rady Fundacji
My Obywatele UE dobitnie tłumaczył czym grozi idea „Europy Ojczyzn”, pozostająca w sprzeczności z ideą europejskiej integracji. Za sfederalizowaną Europą opowiedzieli się również Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego Marcin Święcicki i Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka.

W uroczystość zaangażowali się również przedstawiciele studenckiego Koła Naukowego „My dla Europy” przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zachęcali oni swoich rówieśników do udziału w wyborach i przestrzegali, aby nie angażować się po stronie przeciwników UE.
Uroczyste odsłonięcie tablicy wsparli: Muzeum Niepodległości, Warszawska Izba Gospodarcza, Pałac Staszica. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent m.st. W-wy Rafał Trzaskowski.

„Piękniejszego uczczenia 5-tej rocznicy działalności Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, która za swego Patrona obrała Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego nie mogliśmy sobie wymarzyć! Mamy nadzieję, że jego odważne marzenie o pokojowej i w pełni zjednoczonej Europie zostanie zrealizowane w pełni. To jest możliwe, jeśli tylko obywatele UE wezmą w obronę jej wartości rozumiejąc, że stanowi to ich osobistą odpowiedzialność” – podkreślił Witold Moszyński, Prezes Zarządu Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, dziękując wszystkim zgromadzonym za udział w uroczystości.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content