Od 12 V 2022 – Seminarium „Wyzwania organizacyjne i metodyczne nauczycieli wczesnej edukacji w pracy z dziećmi ze środowisk uchodźczych z Ukrainy”

Seminarium online dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej:

Wyzwania organizacyjne i metodyczne nauczycieli wczesnej edukacji w pracy z dziećmi ze środowisk uchodźczych z Ukrainy

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na cykl czwartkowych spotkań, w ramach których proponujemy wsparcie metodyczno-dydaktyczne, wymianę doświadczeń i prezentację praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi ze środowisk uchodźczych z Ukrainy.

Podczas 5 spotkań wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są polskie rozwiązania systemowe w zakresie edukacji dzieci/uczniów uchodźczych?
  • Czy są znaczące różnice w systemie oświaty w Polsce a w Ukrainie?
  • Na co warto zwrócić uwagę podczas pierwszych dni pobytu dziecka/ucznia uchodźczego w przedszkolu/szkole?
  • Czy i jakie są doświadczenia w organizowaniu oddziałów przygotowawczych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej?
  • Jak organizować zajęcia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w grupie zróżnicowanej językowo?
  • Jak współpracować z rodzicami?
  • Na jakie jeszcze wyzwania i potencjalne trudności w pracy z dziećmi ze środowisk uchodźczych warto zwrócić uwagę?

Cykl 5 spotkań odbywać się będzie w czasie rzeczywistym w aplikacji ZOOM w godz. 1630 – 1845 (3 godz. dyd.) w dniach: 12.05.22, 19.05.22, 26.05.22, 2.06.22, 9.06.22. Dodatkowym miejscem wspólnych kontaktów (dla zamkniętej grupy uczestników) będzie Padlet – wirtualna przestrzeń z uzupełniającymi materiałami szkoleniowymi, z możliwością prowadzenia dyskusji, dzielenia się własnymi doświadczeniami i ciekawymi rozwiązaniami, które już sprawdziły się w wielu placówkach.

Udział w seminarium kończy się otrzymaniem zaświadczenia przy min. 60% udziału w spotkaniach online i min. 3 wypowiedzi / aktywności na Padlecie.

Osoba do kontaktu: Mirosława Anna Pleskot, MSCDN Wydział w Warszawie; miroslawa.pleskot@mscdn.edu.pl kom.: 506 386 009

Serdecznie zapraszamy

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content