Nauczyciel na Starcie

Nauczyciel na Starcie to bezpłatna oferta programowa MSCDN, skierowana do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, rozpoczynający pracę w zawodzie.  Główne cele projektu:

  • wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w planowaniu rozwoju i awansie zawodowym;
  • doskonalenie umiejętności metodycznych oraz wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

Główne działania oparte są na trzech podstawowych komponentach: kursach doskonalących, seminariach przedmiotowych oraz indywidualnej opieki specjalistów. W czasie trwania cyklicznych spotkań projektowych uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia w różnorodnej, dostosowanej do potrzeb formie: z konsultacji indywidualnych ze pracownikami merytorycznymi MSCDN; wizyt koleżeńskich specjalisty/doradcy metodycznego, udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli danej specjalności.

MSCDN
Wydział w Płocku

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68
tel. kom. 500274304
faks 24 366-53-69

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content