Nauczyciel na starcie – zapraszamy do projektu

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu NAUCZYCIEL NA STARCIE. Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 – 3 lata.

CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, a także nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami. Ważnym zagadnieniem projektu jest również zapoznanie uczestników z  wybranymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurą postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Dodatkowo nauczyciele otrzymają wsparcie w zakresie:

  • planowania własnego rozwoju i awansu zawodowego;
  • doskonalenia umiejętności metodycznych z uwzględnieniem specyfiki nauczanego przedmiotu;
  • rozwoju kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

 

SPOSÓB REALIZACJI: seminaria, które będą realizowane w formule hybrydowej (część stacjonarnie, część online)

OKRES REALIZACJI: projekt realizowany jest w okresie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r.

KOMPONENTY PROJEKTU

1. Seminarium

Seminarium składa się z dwóch części: ogólnej i przedmiotowej o łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych.

Część ogólna – 25 godzin dydaktycznych podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych) i realizowana będzie przez nauczycieli konsultantów z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego.

Część przedmiotowa – 25 godzin dydaktycznych również podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych), zajęcia będą prowadzone w grupach przedmiotowych przez nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych określnych specjalności nauczycielskich.

2. Konsultacje indywidualne i zbiorowe

W ciągu całego roku szkolnego 2021/2022 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub zbiorowych prowadzonych przez specjalistów MSCDN – w trakcie bezpośrednich spotkań, spotkań online lub rozmów telefonicznych.

3. Sieci współpracy i samokształcenia

W tej edycji projektu proponujemy uczestnikom udział w międzywydziałowych sieciach współpracy nt:

  • Artystyczne wsparcie na starcie
  • Ocenianie kształtujące na starcie
  • Psycholog i pedagog szkolny na starcie
  • Nauczyciel języków obcych na starcie

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników  do projektu trwa do 30 września 2021 r.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, należy kliknąć w miejscu [Formularz zgłoszeniowy].

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach w wymiarze 80% czasu  trwania seminarium.

 

W ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące szkolenia:

 

Nauczyciel polonista na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji:

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19470

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel języka obcego na starcie na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19717

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19813

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel matematyki na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji:

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel przedmiotów edukacji przyrodniczej na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19655

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel świetlicy szkolnej na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19817

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19772

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji:

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

 

Szkolenia online realizowane międzywydziałowo:

 

Nauczyciel kształcenia zawodowego na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19651

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel wychowania fizycznego na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19709

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

Nauczyciel religii na starcie [Formularz zgłoszeniowy]

Nr realizacji: 19749

Przewidywany okres realizacji: 01-10-2021 > 30-04-2022

WAŻNE: Terminy szkoleń zostaną wyznaczone po zrekrutowaniu się grupy uczestników.

 

Koordynator projektu

Dorota Jasińska

E:mail: dorota.jasinsk@mscdn.edu.pl

Tel. (22) 536 60 69    lub 509 304 125 w godzinach: 9.00 – 14.00.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content