Nauczyciel na starcie – opis projektu

NAUCZYCIEL NA STARCIE. 

Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 – 3 lata.

CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, a także nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami. Ważnym zagadnieniem projektu jest również zapoznanie uczestników z  wybranymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurą postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Dodatkowo nauczyciele otrzymają wsparcie w zakresie:

 • planowania własnego rozwoju i awansu zawodowego;
 • doskonalenia umiejętności metodycznych z uwzględnieniem specyfiki nauczanego przedmiotu;
 • rozwoju kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

SPOSÓB REALIZACJI: seminaria, które będą realizowane w formule hybrydowej (część stacjonarnie, część online)

OKRES REALIZACJI: projekt realizowany jest w okresie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r.

KOMPONENTY PROJEKTU

1. Seminarium

Seminarium składa się z dwóch części: ogólnej i przedmiotowej o łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych.

Część ogólna – 25 godzin dydaktycznych podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych) i realizowana będzie przez nauczycieli konsultantów z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego.

Część przedmiotowa – 25 godzin dydaktycznych również podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych), zajęcia będą prowadzone w grupach przedmiotowych przez nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych określnych specjalności nauczycielskich.

2. Konsultacje indywidualne i zbiorowe

W ciągu całego roku szkolnego 2021/2022 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub zbiorowych prowadzonych przez specjalistów MSCDN – w trakcie bezpośrednich spotkań, spotkań online lub rozmów telefonicznych.

3. Sieci współpracy i samokształcenia

W tej edycji projektu proponujemy uczestnikom udział w międzywydziałowych sieciach współpracy nt:

 • Artystyczne wsparcie na starcie
 • Ocenianie kształtujące na starcie
 • Psycholog i pedagog szkolny na starcie
 • Nauczyciel języków obcych na starcie

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach w wymiarze 80% czasu  trwania seminarium.

W ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące szkolenia:

 • Nauczyciel polonista na starcie 
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie 
 • Nauczyciel języka obcego na starcie na starcie 
 • Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie na starcie 
 • Nauczyciel matematyki na starcie 
 • Nauczyciel przedmiotów edukacji przyrodniczej na starcie 
 • Nauczyciel świetlicy szkolnej na starcie 
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie 
 • Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne na starcie 
 • Nauczyciel kształcenia zawodowego na starcie 
 • Nauczyciel wychowania fizycznego na starcie 
 • Nauczyciel religii na starcie 

Koordynator projektu: Dorota Jasińska E:mail: dorota.jasinska@mscdn.edu.pl Tel. (22) 536 60 69 lub 509 304 125 w godzinach: 9.00 – 14.00.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content