Nauczyciel na starcie – edycja 2022/2023

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu – Nauczyciel na starcie. Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 – 5 lat.

CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, a także nawiązywania prawidłowych relacji z uczniami i rodzicami. Ważnym zagadnieniem projektu jest również zapoznanie uczestników z  wybranymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurą awansu zawodowego nauczyciela.

Dodatkowo nauczyciele otrzymają wsparcie w zakresie:

 • planowania własnego rozwoju i awansu zawodowego
 • doskonalenia umiejętności metodycznych z uwzględnieniem specyfiki nauczanego przedmiotu
 • rozwoju kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych.

KOMPONENTY PROJEKTU

Seminarium – obowiązkowe dla wszystkich uczestników

Seminarium składa się z dwóch części: ogólnej i przedmiotowej o łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych realizowane w formule online.

Część ogólna – 25 godzin dydaktycznych podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych) i realizowana będzie przez nauczycieli konsultantów z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego.

Część przedmiotowa – 25 godzin dydaktycznych również podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych), zajęcia będą prowadzone w grupach przedmiotowych przez nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych określnych specjalności nauczycielskich.

Dla zainteresowanych

 • Konsultacje indywidualne i zbiorowe

W ciągu całego roku szkolnego 2022/2023 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub zbiorowych prowadzonych przez specjalistów MSCDN oraz doradców metodycznych – w trakcie bezpośrednich spotkań, spotkań online lub rozmów telefonicznych.

 • Sieci współpracy i samokształcenia

W tej edycji projektu dodatkowo zapraszamy chętnych uczestników do udziału w międzywydziałowych sieciach współpracy i samokształcenia. Celem sieci będzie wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami za pośrednictwem internetowej platformy Moodle traktowanej jako forum wymiany doświadczeń.

Terminy realizacji projektu: wrzesień 2022 r. – kwiecień 2023 r.

Rekrutacja do projektu rusza od 15 września!

Formularz zgłoszeniowy dostępny  będzie na stronie https://mscdn.pl/mscdn/radom/

w obszarze Nauczyciel na starcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach w wymiarze 80% czasu  trwania seminarium.

W ramach projektu w roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy na seminaria:

 • Nauczyciel polonista na starcie 
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie 
 • Nauczyciel języka obcego na starcie na starcie 
 • Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie na starcie 
 • Nauczyciel matematyki na starcie 
 • Nauczyciel przedmiotów edukacji przyrodniczej na starcie 
 • Nauczyciel świetlicy szkolnej na starcie 
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie 
 • Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne na starcie 
 • Psycholog i pedagog szkolny na starcie
 • Nauczyciel kształcenia zawodowego na starcie 
 • Nauczyciel wychowania fizycznego na starcie 
 • Nauczyciel religii na starcie 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu

Dorota Jasińska

E:mail: dorota.jasinska@mscdn.edu.pl

Tel. (22) 536 60 69 lub 509 304 125 w godzinach: 9.00 – 14.00.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content