Projekt – Nauczyciel na starcie

Szkolenia
Materiały edukacyjne i webinaria
Mazowiecki kwartalnik edukacyjny MERITUM

Nauczyciel na starcie – edycja 2023/2024

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór na kolejną edycję projektu Nauczyciel na starcie.

Projekt jest inicjatywą skierowaną do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w zawodzie o stażu od 0 do 5 lat.

CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, a także nawiązywania prawidłowych relacji z uczniami i rodzicami. Ważnym zagadnieniem projektu jest również zapoznanie uczestników z  wybranymi przepisami prawa oświatowego, procedurą awansu zawodowego nauczyciela oraz aktualnymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

Proponujemy nauczycielom również wsparcie w zakresie:

   

   • planowania własnego rozwoju i awansu zawodowego

   • doskonalenia umiejętności metodycznych z uwzględnieniem specyfiki nauczanego przedmiotu

   • rozwoju kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych.

  Terminy realizacji projektu: wrzesień 2023 r. – maj 2024 r. 

  Udział w projekcie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach w wymiarze 80% czasu  trwania seminarium.

  UWAGA! Seminaria odbywają się w formule online. W przypadku utworzenia grup w poszczególnych Wydziałach MSCDN z danego przedmiotu nie wyklucza się formuły hybrydowej zajęć.

  KOMPONENTY PROJEKTU

  Seminarium – obowiązkowe dla wszystkich uczestników

  Seminarium składa się z dwóch części: ogólnej i przedmiotowej o łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych.

    

    • Część ogólna – 25 godzin dydaktycznych podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych) i realizowana będzie przez nauczycieli konsultantów z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego.

     

     • Część przedmiotowa – 25 godzin dydaktycznych również podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych), zajęcia będą prowadzone w grupach przedmiotowych przez nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych określnych specjalności nauczycielskich.

    Możliwość udziału (nieobowiązkowo):

      

      • w konsultacjach indywidualnych i zbiorowych z konsultantami i specjalistami MSCDN

      • w konsultacjach indywidualnych i zbiorowych z doradcami metodycznymi MSCDN

      • w dodatkowych szkoleniach (lista szkoleń będzie dostępna na podstronie projektu)

      • w Sieciach współpracy i samokształcenia.

     Zapisy wyłącznie za pośrednictwem formularzy elektronicznych, które dostępne będą od 15 września 2023 r. na stronach www wszystkich Wydziałów MSCDN.

     W ramach projektu w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy na seminaria:

       

      ul. Gałczyńskiego 26
      09-400 Płock
      tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
      tel. kom. 500 274 304

      plock@mscdn.edu.pl

      Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

      Skip to content