Doradcy metodyczni

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielom kurator oświaty.

Zadania doradcy są realizowane przez nauczyciela w placówce doskonalenia, w której jest zatrudniony, czyli doradcy są obecnie pracownikami placówek doskonalenia.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
3) opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 

Doradcy metodyczni: 

Imię i nazwisko

Przedmiot / problem

Placówka macierzysta

Kontakt
Dyżur metodyczny
MSCDN

Placówka macierzysta

Katarzyna Drabarek

Język niemiecki

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Władysława Broniewskiego  w Siedlcach

katarzyna.drabarek@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

784 373 245

środa   

9:00-16:00

poniedziałek

14:30-16:30

Irmina Krawczyk

Wychowanie fizyczne

Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej

irmina.krawczyk@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

środa

14.30-17.30

poniedziałek

8.00-12:30

piątek

8.00-10:00

 

Małgorzata Maraszek

Biologia

Szkoła Podstawowa w Żelechowie

malgorzata.maraszek@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

512 219 200

środa

9.00-16.00

wtorek   

13.30-15.30

Sławomir Miernicki

Fizyka

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach

slawomir.miernicki@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

511 416 475

środa

13.30-15.30

środa 

10.30-12.30

Anna Mirońska

Język angielski,

klasy I-III

Szkoła Podstawowa nr 6 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach

anna.mironska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

511 754 834

środa

9:00-13:00

poniedziałek

11:30-13:30

Magdalena Olszewska

Język polski

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

magdalena.olszewska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

603 091 960

środa

9:00-13:00

poniedziałek

13:00-15:00

Mariola Pieńkowska

Wychowanie przedszkolne

Miejskie Przedszkole  nr 15 w Siedlcach

mariola.pienkowska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

691 373 891

środa

10.30-17.30

czwartek

12.00-16.00

Agata Rogalska

Kształcenie specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach

agata.rogalska@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

605 227 477

środa  

10:00-17:00

piątek

13:00-15:00

 

Agnieszka Szymani

Muzyka

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

agnieszka.szymani@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

607 882 169

środa

11:30-18:00

poniedziałek

16:15-17:15

czwartek

8:00-9:30

Agnieszka Urbanek

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim

agnieszka.urbanek@mscdn.edu.pl

25 632 67 47 wew. 120

509 444 511

środa

10.00-17.00

czwartek

14.30-16.30

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content