Mazowieckie Konsultacje Założeń Projektu Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji

Czego powinny dotyczyć zmiany w organizacji szkoły? W co najlepiej wyposażyć szkoły, nauczycieli i uczniów, by edukacja była efektywna i spójna z programem nauczania? Między innymi na takie tematy dyskutowali uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, MSCDN oraz OEIiZK.

Celem spotkania była przede wszystkim dyskusja i wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących projektu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce w ten sposób „uwzględnić cyfrowe oczekiwania i potrzeby środowiska edukacyjnego oraz pomóc rzetelnie określić kierunki zmian w edukacji, które nie tylko pozwolą dotrzymać kroku innym krajom Europy, ale również sprawią, że Polska się ważnym partnerem w zakresie edukacji cyfrowej na scenie międzynarodowej. (źródło)

Dekalog cyfrowej transformacji edukacji

 1. Ewaluacja stanu edukacji cyfrowej
 2. Rewizja obowiązującej podstawy programowej
 3. Wpływ nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji na szkołę
 4. Metody kształcenia, dydaktyka informatyki, dydaktyka cyfrowa
 5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
 6. Wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół
 7. Kształcenie cyfrowych specjalistów
 8. Cyfrowe bezpieczeństwo
 9. Zmiana organizacji pracy szkoły
 10. Koordynacja realizacji nakreślonych celów

Konsultacje potrwają do 29 lutego br. Opracowany wspólnie z Państwem projekt dokumentu, będzie następnie procedowany w ramach procesu legislacyjnego.

Konsultacje poprzedziły wykłady: 

 1. Cyfrowa szkoła – czyli jaka? Janusza S. Wierzbickiego z OEIiZK oraz
 2. Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów? Anny Krusiewicz z MSCDN Wydział w Płocku.
 
Płockie konsultacje z ramienia MSCDN zorganizował Marian Kuć, nauczyciel konsultant w zakresie edukacji informatycznej, zawodowej i nowoczesnych technik nauczania, koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN

 

Dziękujemy OEIiZK oraz MKO za wspólną realizację przedsięwzięcia.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content