Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza

Zapraszamy nauczycieli i pracowników instytucji realizujących zadania o charakterze edukacyjnym do udziału w VI edycji konkursu Lekcje o Mazowszu. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy wiekowej: 7-9 lat, 10–14 lat lub 15-18 lat.

Tegoroczny temat przewodni Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Jednocześnie, tak sformułowany temat pozwala na różnorodne ujęcia, nie tylko w perspektywie kulturowej, ale też historycznej, geograficznej, przyrodniczej, gospodarczej, społecznej, politycznej.

Oczekujemy na prace poprawne merytorycznie i metodycznie, innowacyjne w doborze treści, środków dydaktycznych i metod.

Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w formacie książkowym i przekazane wszystkim mazowieckim szkołom oraz bibliotekom, a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Zgromadzony materiał po raz kolejny posłuży jako doskonała pomoc dydaktyczna. Będzie on również inspiracją dla nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, ale również ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się naszym regionem.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Termin nadsyłania prac upływa 18 marca 2022 roku. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Załączniki:

· Regulamin Konkursu „Lekcje o Mazowszu”

· Załącznik nr 1 – Scenariusz zajęć edukacyjnych

· Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia

· Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

Scenariusze nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach:

· I edycja 2017

· II edycja 2018 – temat przewodni: 100-lecie niepodległości Polski

· III edycja 2019 – temat przewodni: Społeczeństwo Mazowsza

· IV edycja 2020 – temat przewodni: Lata 20-te XX wieku na Mazowszu

· V edycja 2021 – temat przewodni: Mazowsze w Europie

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content