MAM TĘ MOC – świadomy swoich zasobów nauczyciel

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów kształcenia do udziału w I edycji spotkań w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i wychowawców o stażu pracy do 5 lat: MAM TĘ MOC – świadomy swoich zasobów nauczyciel. Pierwsze spotkanie już 13 grudnia 2023 r.

Spotkania grupy będą miały charakter edukacyjno-konsultacyjny. Ważnym elementem spotkań będzie wymiana doświadczeń i spostrzeżeń oraz twórcze poszukiwanie rozwiązań merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych, a także uświadomienie sobie swoich zasobów, potrzebnych do pracy z dziećmi.
W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy spotkania stacjonarne o łącznym wymiarze 10 godzin.

Spotkania będą odbywały się w środy, według harmonogramu od godz. 16:00 do 17.30 w budynku MSCDN Wydział w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26.

Zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach z możliwością wybrania modułów dla siebie najbardziej interesujących. Udział uczestników w grupie sieci zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Nauczycieli zainteresowanych udziałem w spotkaniach Sieci współpracy i samokształcenia prosimy o przesłanie zgłoszeń do 6 grudnia 2023 r.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

TEMATYKA I HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 1. Spotkanie organizacyjne oraz warsztat na temat możliwych działań sprzyjających
  zapobieganiu wypaleniu zawodowemu
  – 13.12.23 r.
 2. W kierunku dobrostanu – techniki relaksacyjne pomocne w pracy nauczyciela
  07.02.23 r.
 3. Wspieranie odporności psychicznej dzieci i młodzieży – 13.03.24 r.
 4. Kształtowanie relacji z rodzicem – stawianie granic np. na zebraniach – 24.04.24 r.
 5. Dziecko nadaktywne psychoruchowo – przyczyny i możliwości reagowania – 15.05.24 r.

Osoby prowadzące: Małgorzata Brauze, doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz Ewa Petrykowska, doradca metodyczny w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Serdecznie zapraszamy!

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content