Lekcja Enter

Jak nauczać? Jakie metody i środki dydaktyczne stosować? Jak sprawić, żeby uczeń nie kojarzył lekcji zdalnej z nudnym siedzeniem przed komputerem? Czy potrafimy zaskoczyć uczniów ciekawą lekcją i wzbudzić ich entuzjazm do poznawania nowej wiedzy i umiejętności?

W naszych szkołach lekcje od wielu lat prowadzone były i są w ten sam sposób. Brakuje wciąż nowoczesności, za dużo jest teorii, za mało doświadczeń. A i uczeń nie stoi w samym centrum nauczania, bo najważniejsza staje się podstawa programowa.

„Badania* pokazują, że z aktywizujących metod nauczania wykorzystujących TIK nauczyciele nadal korzystają niezbyt chętnie. Wykorzystywanie w nauczaniu metody projektów uczniowskich zadeklarowało 37% badanych, a stosowanie Webquestu – tylko 3% badanych nauczycieli.

Pandemia zaskoczyła szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Trzeba było z dnia na dzień zamienić czarną tablicę, kredę i zwykły zeszyt – w wirtualne zajęcia prowadzone za pośrednictwem komputera! Trudna zamiana – wielu nauczycieli na początku ograniczało się do wysyłania uczniom zadań i tematów do przeczytania – jakie mogły być efekty takiego nauczania łatwo można sobie wyobrazić.

Ale nauczyciele nigdy nie pozostają bierni – szukają pomocy, sami się uczą, poszukują nowych narzędzi i nowych inspiracji.

Z pomocą szkole przychodzi projekt „Lekcja:Enter” w którym dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenera, nauczyciele uczą się nowoczesnych metod prowadzenia zajęć.

Celem projektu edukacyjnego „Lekcja: Enter” jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu lekcji angażujących uczniów, rozwijających umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczących pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Nauczyciel to przewodnik w edukacji. To on decyduje, jak wygląda lekcja, z jakich materiałów i metod korzysta i co wynoszą z niej uczniowie. Coraz częściej spotykamy się z opiniami nauczycieli i nauczycielek, że dużym wyzwaniem dla nich jest zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny, a co za tym idzie chęci zdobywania przez nich wiedzy. Dotyczy to zarówno edukacji zdalnej, jak i pracy w szkole stacjonarnej.

Żeby nauka była atrakcyjna, a przede wszystkim skuteczna, warto wprowadzać do lekcji innowacje, prowadzić zajęcia inaczej niż dotychczas, próbować nowych metod edukacyjnych. Dobrze, żeby lekcje zawierały elementy oparte na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, które pomagają dzieciom i młodzieży w lepszym zrozumieniu wielu tematów, sprawiają, że lekcje są ciekawsze, dostosowane do ich potrzeb i rzeczywistości, w której funkcjonują.

Program szkoleń w projekcie edukacyjnym „Lekcja: Enter”, które podczas pandemii odbywają się onilne, zakłada 40 godzin pracy z trenerem. Grupy są małe, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego uczestnika. Szkolenia kierowane są do dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i informatycznych w szkołach podstawowych i średnich.

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych, ze środków UE.

Ośrodki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie co roku oferują pedagogom ofertę autorskich szkoleń. Nasze propozycje w latach 2020-2022 poszerzamy o działania realizowane w partnerstwie w grancie TIK TO MY w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja: Enter”.

Realizując cele i działania projektowe proponujemy szkolenia, podczas których uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest. Nauczyciele informatyki otrzymają wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

W ramach realizacji projektu planujemy szkolenia następujących grup przedmiotowych:

· edukacja wczesnoszkolna

· edukacja humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

· edukacja matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

· edukacja artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

· edukacja informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia grup wczesnoszkolnych, humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych odbywają się w podziale na zespoły podstawowe i zaawansowane w stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji. Zajęcia dla nauczycieli informatyki planowane są na poziomie podstawowym.

Obecnie prowadzimy nabór na zajęcia szkoleniowe, które będą realizowane od września 2021 roku do lutego 2022 roku. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z zasadami zapisu szkół do udziału w szkoleniach i już dziś zgłaszanie chęci udziału w naszych działaniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji szkół, zapisów i warunków uczestnictwa w grancie TIK TO MY (w ramach projektu „Lekcja: Enter”) na stronie https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/projekty/tik-to-my/grant-tik-to-my-zapisy-szkol/

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach osi priorytetowej III – cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na stronie grantu TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter”: https://tiktomy.oeiizk.edu.pl Strona ogólna projektu: https://lekcjaenter.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content