Od 30 IX 2022 – Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 r. , zawiera następujące moduły:

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 2. Bezpieczeństwo własne, miejsce zdarzenia oraz poszkodowanego
 3. Wezwanie pomocy
 4. Poszkodowany nieprzytomny
 5. Podstawowa resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 6. Zadławienia
 7. Zatrucia
 8. Urazy
 9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 10. Unieruchoienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 11. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 12. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 13. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 14. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 15. Wsparcie techniczne poszkodowanego
 16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Terminy:

 • 30.09.2022 r. (piątek) w godz. 15.00 – 20.00;
 • 07.10.2022r. (piątek) 15.00 – 20.00;
 • 08.10.2022 r. (sobota) 09.00 – 18.00;
 • 09.10.2022 r. (niedziela) 09.00 – 18.00.

Prowadzący: instruktorzy kwalifikowanej pomocy medycznej, ratownicy medyczni, psycholog
Miejsce: MSCDN Wydział w Warszawie ul. Świętojerska 9, sala nr 1

Koszt kursu: 700,00 zł

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:
– aktywny udział we wszystkich zajęciach;
– pozytywny wynik egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia.

Ze względu na specyfikę kursu wszystkie zajęcia odbędą się stacjonarnie w siedzibie MSCDN Wydział w Warszawie. Zgłoszenia należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:
Marzena Dżuman; tel. 501 392 783, e-mail: marzena.dzuman@mscdn.edu.pl

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content