Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Zapraszamy Państwa na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Jest on przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych na stanowisku dyrektora szkoły oraz na innych stanowiskach kierowniczych.

Uczestnikami kursu mogą być, zgodnie z założeniami ramowego programu MEN, nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DU 2021 poz. 1449).

Kurs trwa 210 godzin, w tym czasie kształtowane są umiejętności uczestników w zakresie:

1) przywództwa edukacyjnego i stosowania go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,

2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,

3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,

4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,

5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,

6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Warunkiem ukończenia kursu jest:

1) aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),

2) zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem kursu,

3) wykonanie i obrona pracy dyplomowej.

Wszelkich informacji udziela kierownik kursu Pani Marzena Wróbel, email: marzena.wrobel@mscdn.edu.pl

Koszt:1250 zł.

Zapisy : MSCDN

Obowiązkowe jest także  zaświadczenie o zatrudnieniu dostarczone do siedziby wydziału.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content