Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, pragnących prowadzić zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, do udziału w kursie kwalifikacyjnym, który rozpocznie się w styczniu 2022 roku.

Kurs będzie obejmował dwa semestry zajęć wykładowych, ćwiczeń i warsztatów oraz praktyk szkolnych. Uroczyste otwarcie kursu odbędzie się

14 stycznia 2022 r. o godz. 15.30. Wykład inauguracyjny p.t. „Wartość rodziny w życiu człowieka” wygłosi Biskup Radomski dr Marek Solarczyk. Pozostałe terminy zajęć zostaną podane po zebraniu grupy.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

We wstępie do Ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie czytamy: „Zgodnie z preambułą do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) „Szkoła winna zapewnić́ każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować́ go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Natomiast system oświaty powinien zapewniać́ m.in. „wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.” Zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie w pełni wpisują się w założenia systemowe. Charakter tych zajęć ma wymiar wychowawczy, edukacyjny i profilaktyczny. Do ich realizacji potrzeba wyspecjalizowanej kadry nauczycieli, którzy nie tylko zdobędą interdyscyplinarną wiedzę niezbędnę do zrealizowania treści programowych, ale też będą posiadać kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i osobowościowe predyspozycje upoważniające do podejmowania wychowawczych działań. Wychowanie to proces dokonujący się w każdym miejscu i czasie, poprzez doświadczanie przez dziecko relacji i zdarzeń wpływających na jego samoocenę i kształtowanie osobowości. Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W tym przygotowaniu uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw”.

MSCDN Wydział w Radomiu, uwzględniając w/w cele stojące przed systemem edukacji, proponuje Państwu kurs kwalifikacyjny z udziałem wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa, etyki, psychologii, pedagogiki, bioetyki, socjologii, seksuologii, medycyny.

Zapraszamy do zapisów poprzez link: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/20160/o//w/Radom

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – dr Jolanta Strojek, e-mail: jolanta.strojek@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content