„Kulturalna szkoła na Mazowszu” program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

Uchwałą nr 711/320/22 z 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na uruchomienie programu pn.: 

„Kulturalna szkoła na Mazowszu”,

którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych. Program umożliwia korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, termin realizacji programu ustalono od 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie zaakceptowanego przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę, zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej. Kartę zgłoszenia szkoły do programu, zgodnie z ustalonym wzorem, należy wysłać w wersji papierowej i/lub elektronicznie do wybranej/wybranych instytucji kultury. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

Dodatkowe informacje w zakresie uczestnictwa w programie m.in. terminu i liczby zgłoszeń, rezerwacji danej oferty i jej potwierdzenia, można uzyskać bezpośrednio w instytucjach kultury włączonych do realizacji programu.

Pliki do pobrania:

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content