Konkurs „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole branżowej”

26 września 2023 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursu „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole branżowej”.

To druga edycja konkursu, który adresowany jest do dyrektorów szkół, instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli  publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z obszaru województwa mazowieckiego.

Celem Konkursu jest:

  • wspieranie działalności innowacyjnej szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego;
  • wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania przez nauczycieli nowatorskich metod pracy z uczniem;
  • inspirowanie nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia,  a w szczególności przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty,  Politechnika Warszawska – Wydział Chemiczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Żywienia Człowieka  i Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Prace konkursowe w postaci opisu działalności indywidualnego nauczyciela przygotowane zostały w formie prezentacji multimedialnych i zgłoszone do 30 czerwca 2023 roku. Każda praca oceniana była według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu.

Kryteria:

1) za zastosowanie nowatorskich metod nauczania – max. 10 pkt;

2) za innowacyjne zastosowanie ICT w procesie kształcenia – max. 8 pkt;

3) za uniwersalność stosowanych metod – max. 5 pkt;

4) za prezentację opisu – max.2 pkt.

Zgodnie z tymi kryteriami wyłoniono trzech laureatów, którzy otrzymali nagrody główne oraz przyznano dwa wyróżnienia.

Nagrodzone prace:

Katarzyna Tabor  – Technikum Architektoniczno – Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie w ZSABiL, ul. Przyrynek 9

Tytuł pracy: Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Dom i drewno”

Oksana Rolya – Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. św. Jacka Odrowąża 19  

Tytuł pracy:

Poznajemy zabytki Malty poprzez grę miejską z wykorzystaniem słownictwa branżowego

Praca projektowa na lekcji języka angielskiego zawodowego: Tworzenie broszury 5- dniowej wycieczki z wykorzystaniem wiedzy turystycznej w języku angielskim

Krzysztof Wszelaki – Zespół Szkół  nr 10 w Warszawie, ul. Perzyńskiego 10

Tytuł pracy: Wykorzystanie technik cyfrowych jako narzędzi mnemotechnicznych usprawniających proces uczenia się i przyswajania nowych pojęć

Prace wyróżnione:

Lidia Bąk – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku za pracę Dobra kuchnia dodaje skrzydeł

 ✓ Katarzyna Szczęsna – Technikum Architektoniczno – Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie w ZSABiL, ul. Przyrynek 9 za pracę Powtórz z nami słówka

Wszystkie zgłoszone prace były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pokazywały jak dużo nowoczesnych i angażujących uczniów działań podejmują nauczyciele przedmiotów zawodowych w celu rozwijania kompetencji uczniów, które są potrzebne na obecnym rynku pracy.

Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona na początku 2024 roku. Już dziś zapraszamy.

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content