Konferencja „Wszyscy to wszyscy II”

Konferencja „Wszyscy to wszyscy II” zorganizowana przez Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach

W siedzibie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach  30 marca  2023 r. odbyła się konferencja poświęcona roli SCWEW w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane praktyczne rozwiązania diagnozy, organizacji i prowadzenia procesu edukacyjnego osób niewidomych i słabowidzących.

Uczestników konferencji swoją obecnością zaszczyciła Pani Minister Marzena Machałek, która w niezwykle ciepłym i serdecznym wystąpieniu, podkreśliła znaczenie edukacji dla wszystkich. Przedstawione prezentacje wzbudziły wielkie zainteresowanie i okazały się wstępem do debaty, która toczyła się już w kuluarach. Uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami, a także zawrzeć nowe znajomości.

Zachęcamy do  zapoznania się  z materiałami z konferencji, a także informacjami na temat struktury i aktywności SCWEW Laski. Zapraszamy do  odwiedzenia strony internetowej wydarzenia  https://scwew.laski.edu.pl/dostep-do-nagrania-z-konferencji/ oraz śledzenia strony projektu: https://scwew.laski.edu.pl/.

Konferencja zorganizowana była w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content