Konferencja podsumowująca  „Wszyscy to wszyscy III” zorganizowana przez Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach

W siedzibie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 15 czerwca  2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca działalność SCWEW Laski. Była to odpowiednia okazja na dokonanie bilansu tego, co działo się w SCWEW Laski przez ostatnie dwa lata.

Uczestników konferencji przywitał prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pan Paweł Kacprzyk. Został również odczytany list od dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji pana Tomasza Madeja. Następnie koordynatorki współpracujące ze SCWEW Laski opowiedziały o przebiegu projektu, zarówno o korzyściach, jak i wyzwaniach. Przedstawiono także działania, podjęte w przedszkolach i szkołach współpracujących ze SCWEW Laski oraz ich efekty dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Poruszono również kwestie trudności związanych z realizacją projektu.

W dalszej części konferencji wykłady wygłosili:

  • Jolanta Nawrocka, ekspert merytoryczny z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji „SCWEW i szkoła razem- systemowe rozwiązanie na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych”
  • Piotr Dziuba, ekspert ds. edukacji włączającej, dyrektor Szkół Ponadpodstawowych w Laskach „O działaniach Wypożyczalni SCWEW w Laskach i OWiT”
  • Agnieszka Kluszczyńska, trener, coach, psycholog „Teksty łatwe do czytania i zrozumienia (ETR) w szkole ogólnodostępnej”
  • Marta Wołosiewicz, lider SCWEW Łomianki „Ocenianie kształtujące i tutoring jako odpowiedź na wyzwania współczesnej edukacji włączającej”
  • Dorota Gronowska, lider SCWEW w Laskach, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Niewidomych w Laskach „Słów kilka o lekcjach modelowych”

Uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w minikoncercie uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, wirtuozów „Bum Bum Rurek”. Szczególnym przeżyciem artystycznym było wystąpienie tegorocznej absolwentki Szkoły w Laskach pani Kingi Czyżewskiej-Drabik oraz jej wykonanie utworu Wojciecha Młynarskiego „Jeszcze w zielone gramy”. Po uczcie artystycznej przyszedł czas serdecznych rozmów i spotkań indywidualnych podczas wspólnego obiadu.

Zachęcamy Państwa do  zapoznania się  z materiałami z konferencji, a także informacjami na temat struktury i aktywności SCWEW Laski.
Zapraszamy do  odwiedzenia strony internetowej wydarzenia   https://www.facebook.com/TOnO.Laski/videos/582011417351695 oraz śledzenia strony projektu: https://scwew.laski.edu.pl/.

Konferencja zorganizowana była w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content