Edukacja normalizacyjna w szkołach branżowych, technikach i szkołach policealnych.

Serdecznie zapraszamy na 3-godzinną bezpłatną konferencję online, której celem jest poszerzenie wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie normalizacji. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy ze specjalistami z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego organizuje konferencję, która służy wspieraniu nauczycieli w realizowaniu podstawy programowej związanej z nauką normalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019roku.

Mamy świadomość, że przekazywanie uczniom wiedzy o normalizacji może być wielkim wyzwaniem dla wielu nauczycieli zawodu, którzy dotychczas nie korzystali z norm na zajęciach.

W podstawie programowej kształcenia w każdym zawodzie znajdują się efekty kształcenia i kryteria weryfikacji związane z normalizacją. Wszyscy nauczyciele przedmiotów w kształceniu zawodowym zobowiązani są do ich realizowania na zajęciach zarówno w kształceniu teoretycznym jak 

i praktycznym.

Podczas spotkania online przedstawione zostaną następujące tematy:

1. Polski Komitet Normalizacyjny i jego zadania.

2. Historia, definicja, cele normalizacji i jej poziomy.

3. Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne.

4. Definicja i cechy normy. Korzyści ze stosowania norm w praktyce.

5. Wykorzystanie wiedzy z zakresu normalizacji w trakcie nauki zawodu.

Jesteśmy przekonani, że absolwenci szkół branżowych, dzięki zdobytej wiedzy o normach i normalizacji, zwiększą swoje szanse na rynku pracy, lepiej wykorzystają innowacyjne technologie, a także będą świadomymi konsumentami.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 roku w godzinach od 16.30 do 18.45.

Głównym prelegentem będzie Pan Paweł Górski Kierownik Działu Edukacji PKN.

Bezpośredni link do zapisu na konferencję: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecejonline2/id/20744/o//w/Radom

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content