Kierunek innowacja – działania innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce oświatowej

Szkolenie jest odpowiedzią na jedno z zadań współczesnej szkoły – przygotowanie młodego pokolenia do aktywności osobistej, zawodowej, społecznej i obywatelskiej w świecie prognozowanych, ale niemożliwych dziś do pełnego przewidzenia zmian. Aby stało się to możliwe, konieczne jest tworzenie innowacyjnego środowiska uczenia się w szkole oraz rozwijanie u uczniów kompetencji przyszłości, które będą filarem ich aktywności w dorosłym życiu.

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne to działania, które pozwalają tak projektować proces kształcenia i planować pracę, aby przygotować uczniów do wyzwań wciąż zmieniającej się rzeczywistości, uświadomić im potrzebę ciągłego uczenia się, odpowiedzialnego reagowania na zmiany oraz samodzielności.

Jeśli czujesz się nauczycielem innowatorem, chcesz przełamywać utarte schematy, poszukujesz nowych rozwiązań, jesteś nastawiony na ciągły rozwój szkolenie „Kierunek innowacja – działania innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce oświatowej” jest dla Ciebie!

Cel ogólny szkolenia: przygotowanie nauczycieli do wdrożenia innowacji oraz do realizacji eksperymentów pedagogicznych w szkołach i w placówkach oświatowych poprzez:
• aktualizację wiedzy w zakresie teoretycznych i formalnoprawnych podstaw prowadzenia działań innowacyjnych oraz eksperymentów pedagogicznych w szkołach i w placówkach oświatowych;
• inspirowanie kadr systemu oświaty do podejmowania działań innowacyjnych oraz eksperymentów pedagogicznych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji dzieci i uczniów;
• uruchomienie potencjału osobowego i instytucjonalnego w jednostkach systemu oświaty w planowaniu i w realizowaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych

Szkolenie składa się z dwóch części i realizowane jest w formule on-line:

1. Działania innowacyjne w edukacji humanistycznej (28-11-2022 15:30-19:15, 05-12-2022 15:30-19:15)

Link do zapisów:
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/22466/o//w/Radom

2. Eksperymenty w edukacji humanistycznej (12-12-2022 15:30-19:15, 14-12-2022 15:30-19:15,)

Link do zapisów:
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/22464/o//w/Radom

Bliższych informacji udzielają:
Maria Trzos (maria.trzos@mscdn.edu.pl)
Emilia Szwarc (emilia.szwarc@mscdn.edu.pl)

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content