Język polski jako obcy – Międzyszkolne dyktando w języku obcym dla uczniów szkół podstawowych

Międzyszkolne dyktando w języku obcym dla uczniów szkół podstawowych zostaje poszerzone o dodatkową kategorię: Język polski jako obcy.

Konkurs jest otwarty dla uczniów cudzoziemskich uczęszczających do szkół podstawowych w rejonie działania MSCDN Wydział w Siedlcach, obejmującym: Miasto Siedlce, powiaty: siedlecki, łosicki, węgrowski, sokołowski.

Celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów językiem polskim oraz umiejętności posługiwania się językiem kraju, w którym przyszło im żyć.

Szkoła ma prawo zgłosić w tej kategorii 2 uczniów – na warunkach i zasadach obowiązujących w pozostałych kategoriach.

Dyktando odbędzie się w dniu 1 marca br. w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 stycznia br. włącznie.

Szczegółowe informacje, Regulamin i druki dostępne są na stronie MSCDN Wydział w Siedlcach.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content