Jak rozwijać kompetencje uczniów w Laboratoriach Przyszłości

Zapraszamy szkoły podstawowe zainteresowane ofertą wspomagania w zakresie efektywnego wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach programu MEiN Laboratoria Przyszłości. 

Oferujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli, dzięki którym łatwiej będzie wspierać uczniów w rozwijaniu kompetencji przyszłości. Nasz wyspecjalizowany zespół pomoże zaplanować i wdrożyć rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły. Zakres działań będzie uzgodniony z dyrektorem/radą pedagogiczną. 

Proponujemy pomoc w zakresie: 

 • poznania możliwości technicznych sprzętu; 
 • organizacji i planowania lekcji i zajęć pozalekcyjnych;  
 • opracowania scenariuszy zajęć i projektów; 
 • wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, m.in. opartych o ideę STEAM; 
 • doboru rozwiązań technologicznych pod kątem efektów nauczania; 
 • wykorzystywania posiadanych pomocy w pracy z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym; 
 • upowszechnienia dobrych praktyk, w tym wskazówek dotyczących wymogu informowania o realizacji programu. 

Szkoły zainteresowane ofertą zapraszamy do wypełnienia

Elektronicznego formularza zgłoszeniowego wspomagania

Szczegółowych informacji na temat wspomagania udziela: Bogumiła Ogrodowczyk, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku  bogumila.ogrodowczyk@mscdn.edu.pl 

Telefon: 24 364 45 84, 24 366 53 66 do 68 wew. 124; telefon komórkowy: 519 835 940 

Nauczycieli, którzy indywidualnie poszukują inspiracji na temat rozwijania kompetencji uczniów, zapraszamy na szkolenia przedmiotowe oraz interdyscyplinarne: 

 • STEAM-owe inspiracje w edukacji wczesnoszkolnej, wychowaniu przedszkolnym
 • Zacznijmy od działania – STEAM-owe lekcje matematyki
 • STEAM-owe pomysły na lekcje języka polskiego
 • Propozycje STEAM-owe na pozalekcyjne zajęcia przyrodnicze
 • Modułowe Pracownie Przyrodnicze w praktyce – Woda
 • Model STEAM jako strategia efektywnego nauczania języka niemieckiego
 • Kreatywne uczenie, czyli myślenie STEAM-owe pomysłem na zajęcia (poza)lekcyjne
 • Z robotem w klasie za pan brat
 • Programowanie mikrokontrolerów na przykładzie
 • Raspberry Pi Pico
 • Projektowanie i modelowanie 3D

Pełna oferta szkoleń znajduje się TUTAJ

Zapraszamy!

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
fax 22 536 60 01
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content