Jak odnaleźć dziecko ukryte za diagnozą?

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i uczniami z autyzmem lub zespołem Aspergera do udziału w działaniach w ramach Sieci współpracy i samokształcenia: „Jak odnaleźć dziecko ukryte za diagnozą?” Zapewniamy ciekawe i twórcze spotkania oraz warsztaty,
a przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami i wspólne poszukiwanie rozwiązać niełatwych problemów, które spotykamy w pracy edukacyjno – terapeutycznej każdego dnia.

Celem spotkań jest wymiana dobrych praktyk, czyli wzajemne dzielenie się własnymi pomysłami, wiedzą oraz metodycznymi rozwiązaniami pomagającymi w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z uczniami w spektrum autyzmu. Zaplanowano 5 spotkań – w okresie od lutego do czerwca 2022r.. Spotkania prowadzić będą specjaliści z pasją i doświadczeniem.

Istotnym impulsem do stworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z podopiecznymi z autyzmem lub zespołem Aspergera pt.: „Jak odnaleźć dziecko ukryte za diagnozą?” jest przekonanie, że to coraz powszechniej występujące zburzenia rozwoju dziecka. Problemy w komunikowaniu się i trudności w rozwoju społecznym tych podopiecznych powodują, że istnieje ciągle potrzeba budowania postaw otwartości i akceptacji, twórczego konstruowania procesu edukacji i terapii, aby wykorzystać tkwiący w uczniach i dzieciach potencjał
i kształtować kompetencje społeczne – a te są kluczowe dla funkcjonowania tych osób także w dorosłym życiu.

Opracowana tematyka sieci pozwoli nauczycielom i specjalistom poznać i przeanalizować wiele istotnych obszarów związanych
z funkcjonowaniem podopiecznych z autyzmem lub zespołem Aspergera (np. sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości, analiza funkcjonalna zachowań niepoprawnych kontekstowo, opracowanie i stosowanie zindywidualizowanego, pozytywnego systemu motywacji, planowanie
i realizacja dostosowań, współpraca z rodzicami ucznia, wsparcie grupy rówieśniczej).

Program sieci jest jedynie zarysem ważnych obszarów, stanowi podpowiedź i inspirację, a każdorazowo punktem wyjścia do pracy rzeczywistej będzie diagnoza potrzeb uczestników.

Udział w sieci współpracy i samokształcenia zakończy się wydaniem zaświadczenia obejmującego 25 godzin zajęć zrealizowanych w formie online na Platformie TEAMS lub stacjonarnej. Pierwsze spotkanie już 17 lutego 2022r.

Zapisy na stronie: MSCDN

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu Anna Zgrzebniak, e-mail: anna.zgrzebniak@mscdn.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content