Informacje o projekcie

 

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Propaguje model otwartej szkoły, dotyczy uczestnictwa dzieci, młodzieży i nauczycieli w szeroko pojmowanym świecie kultury oraz promuje metodę STEAM w pracy z uczniami oraz wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria przyszłości w realizacji STEAM-owych projektów.

Czas realizacji: 1 września 2023 r. – 31 grudnia 2025 r.
Adresatami projektu są wychowankowie i nauczyciele przedszkoli, uczniowie oraz nauczyciele mazowieckich szkół reprezentujący wszystkie etapy edukacyjne.

Koordynatorką projektu jest Ewa Pawlic-Rafałowska; e-mail: ewa.pawlic@mscdn.edu.pl; tel. 22 536 60 77; + 48 609 424 570

Za realizację zadań w Wydziałach MSCDN odpowiadają nauczyciele konsultanci z Zespołu Humanistycznego (szczegółowe informacje – Regulamin projektu).

Działania zaplanowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane są do: (załącznik nr 4 – Harmonogram działań projektowych) nauczycieli:

  • realizacja warsztatów, seminariów, konferencji, ścieżek edukacyjnych we współpracy z różnymi instytucjami nauki i kultury, m.in. Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Muzeum Warszawy, Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie, których celem jest zainspirowanie pedagogów do wykorzystywania bogatych zasobów instytucji kultury i nauki w realizacji szkolnych STEAM-owych projektów edukacyjnych;
  • konkurs na opracowanie scenariusza STEAM-owego projektu edukacyjnego – temat przewodni Szkoła i ART – STEAM-owy start (załącznik nr 3);

oraz wychowanków przedszkoli, uczniów mazowieckich szkół:

  • konkurs na realizację projektu edukacyjnego Szkoła i ART – STEAM-owy start. Inspiracją dla realizacji projektu jest działanie dotyczące połączenia edukacji i kultury oraz uwzględnienie wszystkich elementów modelu STEAM.

Wykonanie zadania musi opierać się na współpracy szkoły/przedszkola z wybraną instytucją kultury, np. biblioteką, muzeum, kinem, ośrodkiem kultury, stowarzyszeniem lub fundacją zajmującą się działalnością kulturalną. (załącznik nr 1 – Regulamin konkursu steamowego, załącznik nr 2-Karta zgłoszenia i załącznik nr 5 – Sprawozdanie)

Wśród efektów w/w działań zaplanowano, m.in.:

  • e-book – zawierający scenariusze STEAM-owych projektów edukacyjnych;
  • STEAM-we projekty edukacyjne – dobre praktyki (nagrodzone projekty jako inspiracja do pracy z uczniami – film).

Podsumowanie projektu zaplanowano w siedzibie Partnera Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

Efekty działań projektowych będą upowszechniane przez MSCDN, Teatr Wielki Operę Narodową, szkoły i placówki edukacyjne oraz instytucje kultury.

Załączniki w zakładce – [Dokumenty projektowe]

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content