21 IV 2022 r. – FAN – Filmowa Akademia Nauczyciela – zaprasza na 2. seans!

„Gdzie jest Anne Frank” – to tytuł kolejnego seansu, na który zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców w ramach projektu Filmowa Akademia Nauczyciela.

Przedpremierowy, bezpłatny pokaz filmu, odbędzie się 21 kwietnia o godz. 17.30 w NoveKino Przedwiośnie

Po seansie spotkanie z dr. Rafałem Kowalskim, reporterem, pisarzem, doktorem nauk humanistycznych, kierownikiem Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

O projekcie:

Projekt edukacyjny Filmowa Akademia Nauczyciela (FAN) jest realizowany przez NoveKino Przedwiośnie w Płocku oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku.

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlic szkolnych.

Cel: Zainspirowanie nauczycieli do działań związanych z realizacją edukacji filmowej w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także we wsparciu pedagogiczno – psychologicznym uczniów.

Sposób realizacji:

Uczestnicy projektu biorą udział w przedpremierowych pokazach filmowych ustalanych z NoveKino Przedwiośnie (adekwatnie do kalendarza premier). Każde spotkanie poprzedzi lub zakończy wykład/rozmowa ze specjalistą w zakresie tematu przewodniego filmu.

Nauczyciele otrzymają materiały edukacyjne przygotowane przez dystrybutora lub specjalistę w ciągu dwóch tygodni od pokazu filmowego. Na ich podstawie będą mogli przeprowadzić zajęcia z uczniami, rozwijając ich kompetencje emocjonalne i społeczne, a także nawiązując do zapisów podstawy programowej i polityki oświatowej państwa (na podstawie wybranego pokazu filmowego).

Zadaniem nauczycieli i ich uczniów będzie:

Przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie (wraz z opisem) działania zrealizowanego w szkole, inspirowanego wybranym filmem z pokazów Filmowej Akademii Nauczyciela.
Przykłady i formy działań: kampania społeczna, wystawa fotograficzna, wystawa plastyczna, spektakl szkolny, akademia tematyczna, słuchowisko radiowe, podcast, blog tematyczny, film (reportaż, wywiad, reklama) i inne.

Autorzy najciekawszego działania będą mieli możliwość zaprezentowania swojego projektu szkolnego na stronie internetowej wydziału MSCDN w Płocku, w lokalnych mediach, przestrzeni NoveKino Przedwiośnie oraz otrzymają niespodzianki od organizatorów.

Pokazy filmowe odbędą się zgodnie z kalendarzem premier.

I edycja: od marca 2022 roku – do czerwca 2022 r.

Realizacja działań szkolnych: do końca maja 2022 r.

Finał I edycji projektu: czerwiec 2022 r.

Kontakt z realizatorami:

Małgorzata Gasik, MSCDN Wydział w Płocku (organizacja): malgorzata.gasik@mscdn.edu.pl

Joanna Zarzycka, NoveKino Przedwiośnie (organizacja): joanna.zarzycka@maxfilm.com.pl

Anna Równy, MSCDN Wydział w Radomiu (sprawy merytoryczne): anna.rowny@mscdn.edu.pl

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.